Ετικέττα: πειραματικά

Εκ της Διαχείρισης

Εργαλείο διχασμού των τοπικών κοινωνιών και δημιουργίας αντιπαραθέσεων μεταξύ των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας έχει…