Ετικέττα: νοσηλευτές

Εκ της Διαχείρισης

«Υπάρχει κίνδυνος να χαθούν ανθρώπινες ζωές λόγω εσφαλμένου σχεδιασμού και έλλειψης των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας»…