Ετικέττα: γιατροί

Εκ της Διαχείρισης

«Υπάρχει κίνδυνος να χαθούν ανθρώπινες ζωές λόγω εσφαλμένου σχεδιασμού και έλλειψης των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας»…

1 2