Ετικέττα: αλήθειες

Αρθρογραφία

«Αποζημιώσεις»… «το ένα εικοστό αυτών των πόρων να είχαν διατεθεί για πρόληψη, οι μισές τουλάχιστον…