Ετικέττα: Αγοραστός

Εκ της Διαχείρισης

Ο Αχελώος στοιχειώνει την πολιτική σκέψη των περιφερειακών στελεχών της συμπολίτευσης στην Περιφερειακή Αρχή της…

Εκ της Διαχείρισης

Στον τοπικό τύπο δημοσιεύθηκε την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου ανταπόκριση στην οποία συνοψίζονταν η «απολογιστική συνέντευξη…

1 2 3