Τουρισμός 365 μέρες το χρόνο! Μία ιδέα που πρέπει να γίνει υλοποιήσιμη πρόταση αξιοποιώντας και το Ταμείο Ανάκαμψης

0

*Άρθρο της Ρούλας Σουρλαντζή – Ζαχαράκη

Τα τελευταία χρόνια άρχισε αυτή η συζήτηση μεταξύ των παραγόντων και φορέων που ασχολούνται με τον τουρισμό αλλά και σε κλάδους που έχουν σχέση μαζί του όπως η εστίαση και ο πρωτογενής τομέας ακόμα και μεταξύ των ανθρώπων που ασχολούνται με τον Πολιτισμό και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Κοινή διαπίστωση όλων είναι ότι πρέπει να μιλήσουμε όχι απλά για επιμήκυνση τις τουριστικής περιόδου, αλλά να στοχεύσουμε σε όλες εκείνες τις μορφές τουρισμού, που θα κάνουν πράξη το «365 μέρες το χρόνο».

Ο ερχομός της πανδημίας έκανε ακόμα πιο εμφανές το πρόβλημα της περιορισμένης τουριστικής περιόδου και το άνοιγμα αυτής σε ετήσια βάση.

Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ άρχισε έναν διάλογο σχετικά με την επόμενη μέρα του τουρισμού, το είδος του τουρισμού που θέλουμε και επιδιώκουμε αλλά και τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να επιτευχθεί ο βιώσιμος τουρισμός σε βιώσιμους προορισμούς όλο το χρόνο, με την αξιοποίηση και του Ταμείου Ανάκαμψης σε ζητήματα τουρισμού.

Για το ταμείο Ανάκαμψης το κόμμα μας έχει τις εξής προτάσεις επιγραμματικά:

1. Χρηματοδότηση μελετών για την τοπική τουριστική ανάπτυξη με επίκεντρο τη φέρουσα ικανότητα των προορισμών, και με στόχο τη βιώσιμη και αειφόρο τουριστική ανάπτυξη που θα συνυπολογίζει τα οφέλη και τους κινδύνους για το περιβάλλον, την τοπική κοινωνία, την ιδιαίτερη ταυτότητα του προορισμού.

2. Δημιουργία συστήματος Σημάτων Ποιότητας στη βάση διεθνών καλών πρακτικών για τουριστικούς προορισμούς, αξιοθέατα, υπηρεσίες και προϊόντα.

3. Πράσινη Μετάβαση της τουριστικής & ταξιδιωτικής βιομηχανίας και των τουριστικών προορισμών. Η μετάβαση είναι υποχρεωτική ευρωπαϊκή κατεύθυνση για την αξιοποίηση πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Να περιλαμβάνει ένα ευρύ πρόγραμμα ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων πχ. ξενοδοχείων, ενοικιαζομένων διαμερισμάτων και δωματίων και πάσης φύσεως τουριστικών επιχειρήσεων, αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας κτιρίων, χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, χρήση ανακυκλώσιμων κατασκευαστικών υλικών κτλ.

4. Ενίσχυση επενδύσεων ενεργειακής αναβάθμισης και μείωσης του ενεργειακού αποτυπώματος των μέσων μεταφοράς, μέσα από τον εξηλεκτρισμό – αναβάθμιση – επέκταση των σιδηροδρόμων, με στόχο την ανάπτυξη μορφών “Σιδηροδρομικού Τουρισμού” στην ενδοχώρα (π.χ. Δυτ. Μακεδονία, Θεσσαλία, Αν. Μακεδονία-Θράκη), αλλά και την ανανέωση του στόλου των τουριστικών λεωφορείων και πλοίων της ακτοπλοΐας με νέα σύγχρονης περιβαλλοντικής τεχνολογίας.

5. Ψηφιακός μετασχηματισμός του τουριστικού τομέα. Αποτελεί μονόδρομο για τα κράτη-μέλη σύμφωνα με την πολιτική των ενισχύσεων, όπως αντίστοιχα και με την πράσινη μετάβαση. Δεν συνιστά επομένως κυβερνητική επιλογή, αλλά ευρωπαϊκή κατεύθυνση, που είναι στην ευθύνη της κυβέρνησης να προωθήσει άμεσα.

6. Αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων στο οικοσύστημα του τουρισμού και της φιλοξενίας. Θα πρέπει να υπάρξει ενισχυμένη χρηματοδοτική στήριξη για την υλοποίηση ειδικών προγραμμάτων, εκπαίδευσης και αναβάθμισης των δεξιοτήτων, την εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ψηφιακά συστήματα, με ιδιαίτερη έμφαση στον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων προγραμμάτων τουριστικών σπουδών σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης.

7. Χρηματοδότηση για την ανάπτυξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού και νέων επαγγελματικών δραστηριοτήτων στη βάση του νόμου που θέσπισε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2018 θέτοντας για πρώτη φορά το πλαίσιο ανάπτυξής τους πχ. οικοτουρισμός, αγροτουρισμός, τουρισμός υγείας, ιαματικός, καταδυτικός κλπ., με διττό στόχο την ανάδειξη λιγότερο ανεπτυγμένων/γνωστών προορισμών και την επέκταση της τουριστικής περιόδου 365 μέρες το χρόνο.

8. Υλοποίηση παρεμβάσεων βελτίωσης της πρόσβασης στους τουριστικούς προορισμούς όπως: παρεμβάσεις αναβάθμισης των αεροδρομίων, των τουριστικών λιμένων και μαρινών, του οδικού δικτύου, με έμφαση στη βελτίωση σήμανσης, δράσεις διασύνδεσης των μεταφορικών μέσων, και δράσεις ενίσχυσης της ακτοπλοΐας, ιδίως στις άγονες γραμμές.

9. Υλοποίηση μικρής κλίμακας παρεμβάσεων για την αισθητική βελτίωση των τουριστικών προορισμών όπως, παρεμβάσεις αναπαλαίωσης και ανάδειξης παραδοσιακών οικισμών, και η αναμόρφωση και προστασία παραλιακών μετώπων.

10. Οργανωμένη και συστηματική διασύνδεση τουρισμού- πολιτισμού και τουρισμού αγροδιατροφής.

11. Αναβάθμιση τελωνειακών σταθμών στα σύνορα με τις Βαλκανικές χώρες με σκοπό την ευχερέστερη είσοδο τουριστών από τις χώρες αυτές με αυτοκίνητο.

12. Αξιοποίηση και αναβάθμιση των αρχαιολογικών χώρων, των μουσείων και άλλων πολιτιστικών πόρων προκειμένου να ενισχυθεί η βιωσιμότητά και η ανάδειξή τους με περισσότερο ενδιαφέροντες τρόπους για τον επισκέπτη (storytelling, ψηφιακή τεχνολογία) εμπλουτίζοντας το ελληνικό τουριστικό προϊόν.

13. Επαναφορά των Οργανισμών διαχείρισης ευαίσθητων οικοσυστημάτων, γεωπάρκων, περιοχών υψηλής περιβαλλοντικής σημασίας, αισθητικής αξίας, τοπίου, στα πλαίσια του νομοσχεδίου του ΣΥΡΙΖΑ, ενδυνάμωση, στελέχωση, ψηφιοποίηση κλπ.

14. Δημιουργία DMMO στα πλαίσια και της στόχευσης που προτείνουμε.( προτείνουμε να συνυπάρχει ως το DMMO με 2 Μ Destination Management & Marketing Organization)

15. Ενίσχυση του συστήματος πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας, σε περιοχές που παρουσιάζουν δυναμική τουριστικής ανάπτυξης, ή δημιουργίας όπου απουσιάζουν.

16.Επενδύσεις στην προσβασιμότητα σε γενικές και ειδικές τουριστικές υποδομές και υπηρεσίες. Είναι απαραίτητο εκτός από προσβάσιμα καταλύματα, να εξασφαλιστεί ότι θα υπάρξουν οριζόντια στην Ελλάδα προσβάσιμες παραλίες, αρχαιολογικοί, μουσειακοί και πολιτιστικοί χώροι και κάθε σημείο τουριστικού ενδιαφέροντος θα πληροί συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

17.Χρηματοδότηση προγραμμάτων και παροχή κινήτρων για τη δραστηριότητα συγκεκριμένων επαγγελματικών κατηγοριών που έχουν πληγεί ιδιαίτερα από την πανδημία, και έχουν δυσανάλογα αποζημιωθεί ή κατ’ ουσία αποκλειστεί από τα κυβερνητικά μέτρα, πχ. ξεναγοί, τουριστικοί συνοδοί κτλ.

Ένα από τα μεγαλύτερα περιουσιακά στοιχεία της χώρας είναι ο Τουρισμός.

Εδώ και μήνες ζητούμε από την κυβέρνηση με αίσθημα ευθύνης για τη συμβολή του κλάδου στην πρόοδο και την ευημερία της χώρας, να σεβαστεί και να στηρίξει το εθνικό μας κεφάλαιο, τον ελληνικό τουρισμό.

Στόχος μας είναι μια δυνατή οικονομία και ισχυρή κοινωνία, ώστε να οικοδομήσουμε τον τουρισμό του μέλλοντος, εξασφαλίζοντας αντοχή σε κρίσεις, δικαιότερη διάχυση του οικονομικού αποτυπώματος, και εν τέλει βιωσιμότητα με τουριστική περίοδο 365 μέρες τον χρόνο.

Ρούλα Σουρλαντζή -Ζαχαράκη, μέλος της Ν.Ε. Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, συντονίστρια του Τμήματος Τουρισμού

Το άρθρο δημοσιεύτηκε αρχικά στην εφημερίδα «Ελευθερία» την Τρίτη 6 Ιουλίου 2021 

Σχόλια απενεργοποιημένα.

Posting....

Powered by themekiller.com