Κόκκαλης: Κανένα πρότυπο και μόλις δύο πειραματικά σχολεία στη Λάρισα

0

Ενστάσεις ως προς τον τρόπο και τα κριτήρια με τα οποία καταρτίστηκε ο χάρτης των νέων πρότυπων και πειραματικών σχολείων στη χώρα, θέτει ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Βασίλης Κόκκαλης.

Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει, στο Βόλο, εκλογική περιφέρεια της υφυπουργού Παιδείας που υπέγραψε τη σχετική απόφαση τα συγκεκριμένα σχολεία είναι πολύ περισσότερα απ’ ότι η Λάρισα, παρά τη μεγάλη πληθυσμιακή διαφορά των δύο πόλεων.

Αναλυτικότερα ο κ. Κόκκαλης στη δήλωσή του τονίζει τα εξής:

«Σημερινά δημοσιεύματα φέρουν τον τίτλο «Τα Πειραματικά και Πρότυπα σχολεία επεκτείνονται σε όλη των Χώρα», ενώ ο ακριβής τίτλος θα έπρεπε να είναι ότι επεκτείνονται σε όλη την Μαγνησία. Αναφέρομαι στον χαρακτηρισμό δημόσιων σχολικών μονάδων ως προτύπων και πειραματικών, καθώς υπογράφηκε από την  υφυπουργό Παιδείας, κ. Ζέττα Μακρή – η οποία εκλέγεται στη Μαγνησία – η απόφαση με την οποία  προστίθενται  50  νέα σχολεία, που χαρακτηρίζονται ως Πειραματικά ή ως Πρότυπα  (41 και 9 αντίστοιχα, για το επόμενο έτος 2021-2022.

Από την ανάγνωση της υπουργικής απόφασης, είναι εμφανής η άνιση κατανομή του χαρακτηρισμού των σχολείων ως Προτύπων και Πειραματικών μεταξύ των Περιφερειακών Διευθύνσεων της Χώρας, που δεν φαίνεται να στηρίζεται σε ένα οργανωμένο εκπαιδευτικό σχέδιο πολλαπλασιασμού των σχολικών μονάδων που εφαρμόζουν πειραματικές εκπαιδευτικές μεθόδους με μια λογική αναλογικής επέκτασής τους ανά την Ελλάδα. Αντίθετα, πρόκειται για ευκαιριακή έως καιροσκοπική κατανομή, με σαφή προτεραιότητα σε συγκεκριμένες Περιφερειακές Διευθύνσεις, με σκοπό την εξυπηρέτηση πελατειακών σχέσεων μεταξύ πολιτικής ηγεσίας και διευθύνσεων εκπαίδευσης.

Αυτό μαρτυρά άλλωστε ο χαρακτηρισμός 6 σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, εν αντιθέσει με την Λάρισα, όπου μόλις δύο σχολεία χαρακτηρίστηκαν ως πειραματικά και κανένα ως πρότυπο. Το γεγονός αυτό δεν δικαιολογείται με πληθυσμιακά κριτήρια, ενώ δεν έχουν δοθεί στην δημοσιότητα τα κριτήρια, που συνεκτιμήθηκαν κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των δημόσιων σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τον χαρακτηρισμό τους ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. καθώς και ο αριθμός των αιτήσεων, που υπεβλήθησαν από τους διευθυντές των σχολικών μονάδων και τους διευθυντές των περιφερειακών διευθύνσεων της Μαγνησίας και των υπολοίπων Θεσσαλικών ΠΕ.

Εύλογες αμφιβολίες, που μπορεί να άρει το Υπουργείο δίνοντας στην δημοσιότητα τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων δημόσιων σχολικών μονάδων, τις αιτήσεις των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, την αριθμ. 17/29-4-2021 Πράξη της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και την αριθμ. 38/ΔΕΠΠΣ/ 5-5-2021 «Εισήγηση για τον Χαρακτηρισμό δημόσιων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης ως Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων».

Σχόλια απενεργοποιημένα.

Posting....

Powered by themekiller.com