Κόκκαλης σε Σταϊκούρα: Ανεφάρμοστη σε βάρος των δικαιούχων του νομού Λάρισας η νομοθεσία για τα ανταλλάξιμα ακίνητα

0

Εξηγήσεις γιατί δεν εφαρμόζεται η ισχύουσα νομοθεσία αναφορικά με τη διαδικασία παραχώρησης έναντι τιμήματος στους κατόχους δημοσίων κτημάτων στις περιοχές του Νομού Λάρισας Καστρί-Λουτρό, Μεσάγγαλα, Κουλούρα, Σκλήθρα-Στρίντζος και Στόμιο, ζητά ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Βασίλης Κόκκαλης με ερώτησή του προς τον αρμόδιο υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα.

Στην ερώτησή του ο κ. Κόκκαλης τονίζει πως η διαδικασία διαχείρισης και παραχώρησης δημοσίων κτημάτων και ανταλλάξιμων περιουσιών στο νομό Λάρισας είναι ανεφάρμοστη από την κυβέρνηση σε βάρος των δικαιούχων.

Αναλυτικά η ερώτηση:

«Κ. Υπουργέ, παρά την πρόβλεψη του άρθρου 44 Ν. 1591/1986 σε συνδυασμό με το άρθρο 28 Ν.2386/1996 περί παραχώρησης των φερόμενων ως δημόσιων κτημάτων έναντι τιμήματος στους εν τοις πράγμασι κατόχους τους στις περιοχές του Νομού Λάρισας Καστρί-Λουτρό, Μεσάγγαλα, Κουλούρα, Σκλήθρα-Στρίντζο και Στόμιο και παρά την έκδοση της υπ’ αριθμ. 1130/2018 ΠΟΛ του Υπουργείου Οικονομικών περί «Διοίκησης-Διαχείρισης κατεχομένων και αναταλλάξιμων κτημάτων μετά την ισχύ του άρθρου 196 ν. 4389/2016» με την οποία έγινε προσπάθεια από την τότε κυβέρνηση να εξεταστούν από τις αρμόδιες κατά τόπο Κτηματικές Υπηρεσίες οι εκκρεμείς αιτήσεις εξαγοράς κατεχομένων δημοσίων κτημάτων που έχουν κατατεθεί παραδεκτώς (νομίμως και εμπροθέσμως) από τους ενδιαφερόμενους, εντούτοις, οι ως άνω νομοθετικές διατάξεις εξακολουθούν να αποτελούν κενό γράμμα και να μένουν ανεφάρμοστες επί σειρά ετών.

Δυστυχώς, αν και το σύνολο των ενδιαφερομένων πράγματι υπέβαλαν εμπροθέσμως τις σχετικές αιτήσεις προς την αρμόδια Υπηρεσία, ήτοι προς την Κτηματική Υπηρεσία Ν. Λάρισας, ουδέποτε υπήρξε απάντηση από πλευράς της Διοίκησης στην πλειοψηφία τους, αντιθέτως, επί μία εικοσαετία, παρά τις συνεχείς οχλήσεις των ενδιαφερόμενων για την έκδοση τίτλων κυριότητας και τις συνεχείς υποσχέσεις από πλευράς της Διοίκησης ότι θα διευθετηθεί το ζήτημα, κατά παράβαση της αρχής της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικούμενου, οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων παραμένουν μέχρι σήμερα εκκρεμείς και αναπάντητες. Αποτέλεσμα αυτής της κωλυσιεργίας είναι οι κάτοχοι των εν λόγω περιοχών, οι οποίοι πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις παραχώρησης σε αυτούς των δημοσίων κτημάτων έναντι τιμήματος, να είναι πλέον δέσμιοι μίας κατάστασης που διαιωνίζεται, χωρίς να μπορούν ούτε να εξασφαλίσουν νόμιμο τίτλο κτήσης με σκοπό να αξιοποιήσουν περαιτέρω τα εν λόγω κτήματα, αλλά ούτε και να τα μεταβιβάσουν νομότυπα.

Μάλιστα ακόμη και οι αρμόδιες υπηρεσίες, ήτοι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας και η Κτηματική Υπηρεσία Λάρισας στα συνεχή ερωτήματα των ενδιαφερομένων για την μη υλοποίηση της ανωτέρω διαδικασίας έκδοσης τίτλων κυριότητας αποφεύγουν να πάρουν σαφή θέση αναμένοντας από το Υπουργείο να δώσει σαφείς οδηγίες για την εφαρμογή των σχετικών νομοθετικών διατάξεων.

Επειδή, οι αιτούντες έχουν προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνταν και έχουν επιδείξει την απαιτούμενη επιμέλεια, τηρώντας τη νόμιμη προθεσμία που έθετε ο νόμος για την υποβολή των σχετικών αιτήσεων, πρέπει δε να ελεγχθούν οι σχετικές αιτήσεις εάν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου για έκδοση από τη Διοίκηση οριστικών τίτλων κυριότητας.

Επειδή ήδη έχει παρέλθει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, περί τα είκοσι πέντε έτη, κατά το οποίο η Διοίκηση αναίτια, αδικαιολόγητα και κατά προφανή παράβαση της αρχής της χρηστής διοίκησης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου απέχει από την εξέταση των ως άνω εκκρεμών αιτήσεων και παρά τις συνεχείς οχλήσεις των ενδιαφερομένων για την έκβαση των αιτήσεών τους και το λόγο καθυστέρησης εξέτασής των προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, δεν έχετε δώσει καμία αιτιολογημένη απάντηση ούτε σχετικές οδηγίες.

Επειδή, πρέπει να ενεργοποιηθούν και να εφαρμοστούν ορθά η διάταξη του άρθρου 44 Ν. 1591/1986 σε συνδυασμό με το άρθρο 28 Ν.2386/1996 περί παραχώρησης των φερόμενων ως δημόσιων κτημάτων έναντι τιμήματος στους εν τοις πράγμασι κατόχους τους στις περιοχές του Νομού Λάρισας Καστρί-Λουτρό, Μεσάγγαλα, Κουλούρα, Σκλήθρα-Στρίντζο και Στόμιο και σε συνδυασμό με την υπ’αριθμ. 1130/2018 ΠΟΛ του Υπουργείου Οικονομικών περί «Διοίκησης-Διαχείρισης κατεχομένων και ανταλλάξιμων κτημάτων μετά την ισχύ του άρθρου 196 ν. 4389/2016».

Κατόπιν των παραπάνω, ερωτάται ο κύριος υπουργός:

Για ποιο λόγο δεν εφαρμόζεται η ισχύουσα νομοθεσία αναφορικά με τη διαδικασία παραχώρησης έναντι τιμήματος στους κατόχους δημοσίων κτημάτων στις περιοχές του Νομού Λάρισας Καστρί-Λουτρό, Μεσάγγαλα, Κουλούρα, Σκλήθρα-Στρίντζος, Στόμιο;

Προτίθεστε να θέσετε άμεσα σε εφαρμογή τη διαδικασία παραχώρησης έναντι τιμήματος στους κατόχους δημοσίων κτημάτων στις περιοχές του Νομού Λάρισας Καστρί-Λουτρό, Μεσάγγαλα, Κουλούρα, Σκλήθρα-Στρίντζος, Στόμιο σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό καθεστώς με την άμεση εξέταση των ήδη υποβληθεισών αιτήσεων ή με παροχή νέας προθεσμίας υποβολής των σχετικών αιτήσεων;»

Σχόλια απενεργοποιημένα.

Posting....

Powered by themekiller.com