Ελληνικός Χρυσός: Στα κρυφά τροποποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης στις Σκουριές

0

Σταθερά οι χρυσοθήρες παραγγέλλουν και το ΥΠΕΝ εκτελεί

Εν κρυπτώ, χωρίς δημόσια διαβούλευση και με γνωμοδότηση μόνον δύο υπηρεσιών, ούτε καν της καθ’ ύλην αρμόδιας Διεύθυνσης Διαχείρισης Αποβλήτων, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έσπευσε να εξυπηρετήσει εκ νέου τη Μεγάλη Πέμπτη την Ελληνικός Χρυσός, αλλάζοντας την περιβαλλοντική αδειοδότηση για το υποέργο στις Σκουριές με πρόσχημα την εφαρμογή της μεθόδου ξηράς απόθεσης για τα απόβλητα εξόρυξης και εμπλουτισμού.

Νομιμοποίηση των παραβάσεων

Η απόφαση προστίθεται στην προγενέστερη της διαπιστωτικής πράξης του ΥΠΕΝ της 24ης Μαρτίου, μία ημέρα αφότου ο κυρωτικός νόμος της ληστρικής σύμβασης εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος έλαβε ΦΕΚ, με την οποία παρατάθηκε σκανδαλωδώς η ισχύουσα περιβαλλοντική αδειοδότηση της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. για άλλα τέσσερα χρόνια, έως τις 26.7.2025.

Και αυτό όταν με την αναθεωρημένη σύμβαση και το νέο επενδυτικό σχέδιο οι δραστηριότητές της τροποποιούνται άρδην ή όταν αποδεδειγμένα παραβιάζει συστηματικά τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους και της έχουν επιβληθεί πρόστιμα πάνω από μισό εκατ. ευρώ για σοβαρή υποβάθμιση του περιβάλλοντος (ρύπανση υδάτων, εδάφους).

Η απόφαση «τροποποίησης της 201745/26.7.2011 ΑΕΠΟ: «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τα έργα: α) «Μεταλλευτικές – Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας» και β) «Απομάκρυνση, καθαρισμός και αποκατάσταση χώρου απόθεσης παλαιών τελμάτων Ολυμπιάδας» της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός ΑΕΜΒΧ στον Νομό Χαλκιδικής, «ως προς την εφαρμογή ξηράς απόθεσης στο υποέργο Σκουριών», αναρτήθηκε στη Διαύγεια του ΥΠΕΝ στις 29 Απριλίου, στις 18.43.

Δημοσιοποιήθηκε δε μόλις τρία τέταρτα αργότερα από την Ελληνικός Χρυσός, η οποία αναφέρεται στην «τεχνολογία που περιλαμβάνει την αφαίρεση του νερού από τα κατάλοιπα της μεταλλευτικής δραστηριότητας και στη συνέχεια στη συμπίεση και συγκέντρωσή τους σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο απόθεσης», συνοδεία πανηγυρικής δήλωσης του κ. G. Burns, προέδρου και διευθύνοντος σύμβουλου της Eldorado Gold, πως “η έγκριση αποτελεί ένα από τα σημεία – κλειδιά για να προχωρήσει απρόσκοπτα η υλοποίηση της επένδυσης στις Σκουριές”.

Οι εκτεταμένες αλλαγές

Η Μελέτη Περιβάλλοντος και άλλες συνοδευτικές μελέτες είχαν υποβληθεί τον Οκτώβριο στο ΥΠΕΝ και, όπως πιστοποιείται από την εγκριτική απόφαση, αυτές εστάλησαν και αξιολογήθηκαν μόνον από τη Γενική Διεύθυνση Δασών και τη Γενική Διεύθυνση Υδάτων…

Παρότι η προπαγάνδα της εταιρείας με τενόρο το ΥΠΕΝ ισχυρίζεται ότι η τροποποίηση συνδέεται με τη νέα μέθοδο και την κατάργηση της εγκατάστασης απόθεσης αποβλήτων στη Θέση «Λοτσάνικο», με επανασχεδιασμό της αντίστοιχης στοΝ «Καρατζά Λάκκο» ως Ενιαία ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΟΕΔΕΑ), οι αλλαγές είναι εκτεταμένες, ενώ αφορούν και τον σχεδιασμό των εξορύξεων (επιφανειακών και υπόγειων)… Τα νέα στοιχεία εκμετάλλευσης του υποέργου Σκουριών» που περιγράφονται είναι:

* Μονάδα αφύγρανσης εξορυκτικών αποβλήτων (αποβλήτων εμπλουτισμού μεταλλεύματος).

* Αλλαγή του συστήματος μεταφοράς αποβλήτων, από σωλήνες και αγωγούς σε ταινιόδρομους.

* Επανασχεδιασμός του αναχώματος της εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων στον “Καρατζά Λάκκο”.

* Προσθήκη δύο νέων λιμνών συλλογής εν δυνάμει επιβαρυμένων υδάτων, χωρητικότητας 350.000 κ.μ. και 110.000 κ.μ. αντίστοιχα, επαναχωροθέτηση μιας εγκεκριμένης δεξαμενής συλλογής υδάτων και επανασχεδιασμός των καναλιών εκτροπής καθαρών υδάτων.

* Προσθήκη μονάδας επεξεργασίας υδάτων ως μέτρο πρόληψης για την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας διαφυγής εν δυνάμει επιβαρυμένων υδάτων.

* Επανασχεδιασμός της εσωτερικής οδοποιίας και μείωση της οδοποιίας προς «Λοτσάνικο», επανασχεδιασμός της εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων (των αδρανών υλικών εξόρυξης) στο νοτιοδυτικό τμήμα του μεταλλείου.

* Επανασχεδιασμός των χώρων προσωρινής απόθεσης φυτικής γης.

* Κινητή μονάδα παρασκευής και αποθήκευσης εκρηκτικών και γαλακτωμάτων.

* Χωροθέτηση πλατείας απόθεσης μεταλλεύματος ROM χαμηλής περιεκτικότητας εντός της ΕΟΕΔΕΑ του «Καρατζά Λάκκου».

* Τροποποίηση του σχεδιασμού όσον αφορά την έναρξη και την ολοκλήρωση της επιφανειακής [Προπαρασκευή 2 έτη, Εκμετάλλευση 10 έτη (Φάση 1)] και υπόγειας εκμετάλλευσης [Έναρξη Φάσης 1 παράλληλα με την επιφανειακή εκμετάλλευση, 11 έτη (Φάση 1), 15 έτη (Φάση 2), συνολική διάρκεια 26 έτη].

* Επαναδιάταξη επιφανειακών εγκαταστάσεων και προσθήκη δεύτερης στοάς προσπέλασης στο υπόγειο μεταλλείο.

Άλλο ένα χαρακτηριστικό του διεκπεραιωτικού χαρακτήρα των εγκρίσεων του ΥΠΕΝ είναι η αναφορά ότι αρκέστηκαν στο με α.π. A3772/26.4.2021 έγγραφο της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός ΑΕΜΒΧ, με το οποίο υποβλήθηκε στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης τεχνικό υπόμνημα περί τεκμηρίωσης για μη υπαγωγή του Υποέργου Σκουριών στις διατάξεις της Οδηγίας SEVESO 3!

ΣΥΡΙΖΑ: Να σταματήσει ο κατήφορος

Τη σφοδρή αντίδραση του τομεάρχη Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ. και της αναπληρώτριας τομεάρχη Σ. Φάμελλου και Π. Πέρκα αντίστοιχα και της βουλευτή Χαλκιδικής Κ. Μάλαμα προκάλεσε η απόφαση.

Με δήλωσή τους στηλιτεύουν το γεγονός ότι αποκρύφτηκαν στη Βουλή η προσχεδιασμένη παράταση και η τροποποίηση της ΑΕΠΟ, αλλά και ότι δεν έγινε διαβούλευση και αγνοήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΝ. Όπως αποκαλύπτουν, το διαβιβαστικό προς γνωμοδότηση διακινήθηκε μόνο σε δυο υπηρεσίες (Δασών και Υδάτων), με την επισήμανση να απαντήσουν μόνο σε ό,τι ρωτήθηκαν!

Παρότι η τροποποίηση αφορά τη διαχείριση αποβλήτων και την αέρια ρύπανση, δεν στάλθηκε στη Δ/νση Αποβλήτων ούτε στη Δ/νση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας, δεν στάλθηκε στη Δ/νση Βιοποικιλότητας του ΥΠΕΝ ούτε στον Φορέα Προστατευόμενης Περιοχής Κορώνειας – Βόλβης – Χαλκιδικής.

Καταγγέλλουν την παραπλάνηση του Δημοτικού Συμβουλίου Αριστοτέλη από τον υπουργό, που είχε πει ότι οι προτάσεις τους θα ενταχθούν στην τροποποίηση, ενώ η μελέτη τροποποίησης δεν στάλθηκε ούτε για ενημέρωση. Μιλούν δε για πλήρη απαξίωση του Δήμου Αριστοτέλη και του Δήμου Βόλβης και των τοπικών κοινωνιών.

Είναι προφανές -καταλήγουν- πως αποκλειστική προτεραιότητα της κυβέρνησης Μητσοτάκη αποτελεί «η εξυπηρέτηση συμβολαίων με ημέτερους», ενώ όλες αυτές οι εξελίξεις γυρνάνε την κοινωνία πολλές δεκαετίες πίσω και «δυστυχώς τα αποτελέσματα θα τα πληρώνουμε για πολλά χρόνια και με μεγάλο κόστος, σε όλα τα επίπεδα, αν δεν σταματήσει γρήγορα αυτός ο κατήφορος».

*Ρεπορτάζ της Λούλης Σταυρογιάννη στην έντυπη ΑΥΓΗ

Σχόλια απενεργοποιημένα.

Posting....

Powered by themekiller.com