Μικρομεσαίες επιχειρήσεις πληρώνουν πρόστιμα εξαιτίας λάθους του μηχανογραφικού συστήματος της ΑΑΔΕ

0

Μία ατέλεια του μηχανογραφικού συστήματος της ΑΑΔΕ κατά τα προηγούμενα χρόνια, δημιουργεί σήμερα σημαντικά προβλήματα σε σειρά επιχειρήσεων που καλούνται να πληρώσουν δυσβάστακτα πρόστιμα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ενημέρωση του 10ου Περιφερειακού Τμήματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, το πρόβλημα αφορά τις Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Πελατών – Προμηθευτών (ΜΥΦ) των ετών 2015 – 2018 και πρόστιμα που κακώς επιβλήθηκαν σε πολλές επιχειρήσεις.

Η υποχρέωση υποβολής των ΜΥΦ για το 2014, 2015, 2016, 2017 και 2018 ήταν κάθε τρίμηνο, ήτοι τέσσερις καταστάσεις ετησίως.

Λόγω προβλημάτων που αντιμετώπισε το σύστημα Taxis κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, δόθηκαν μεν παρατάσεις, ωστόσο υπήρξε και σημαντικός αριθμός εκπρόθεσμων μεταβολών των αρχικών στοιχείων, καθότι προκλήθηκαν δυσχέρειες κατά την υποβολή δήλωσης των αποκλίσεων. Το εκπρόθεσμο των δηλώσεων προκύπτει από λανθασμένη λειτουργία του λογισμικού προγράμματος, διότι ενώ η δήλωση έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα πριν το τέλος της εκάστοτε δοθείσας παράτασης από το Υπουργείο Οικονομικών, το σύστημα εμφανίζει ως ημερομηνία υποβολής την ημερομηνία έγκρισης και όχι την πραγματική ημερομηνία υποβολής (η οποία ήταν προ της λήξης της δοθείσας παράτασης).

Με αυτό τον τρόπο, εμφανίστηκαν πολλές εκπρόθεσμες δηλώσεις, οι οποίες στην πραγματικότητα υποβλήθηκαν εγκαίρως. Με βάση την ΠΟΛ.1217/2018, η υποχρέωση καθορίστηκε σε μια φορά ετησίως και άρα το μέγιστο ποσό προστίμου είναι 100 ευρώ ετησίως. Όμως το πρόστιμο που εκδίδεται από το Δημόσιο, ανέρχεται σε 100 ευρώ ανά περίοδο αναφοράς για τα έτη 2015, 2016, 2017 και 2018, ήτοι 4 περίοδοι * 100 ευρώ = 400 ευρώ ετησίως.

Είναι σαφές ότι το συγκεκριμένο πρόστιμο οφείλεται σε δυσλειτουργία του πληροφοριακού συστήματος. Είναι επίσης ένα πρόστιμο που επιβάλλεται σε επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα τζίρου και ρευστότητας, λόγω της γενικότερης κατάστασης.

Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ Λάρισας ζητά από την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στη διαγραφή των προστίμων για τις χρήσεις 2015 έως και 2018, καθόσον οφείλονται σε τεχνικό ζήτημα και όχι σε λάθη επιχειρήσεων και των λογιστών που αναγκάζονται να το καταβάλλουν.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Σχόλια απενεργοποιημένα.

Posting....

Powered by themekiller.com