Κόκκαλης σε Λιβανό: Όχι στην αλόγιστη αδειοδότηση φωτοβολταϊκών πάρκων – Εξηγήσεις για την εκμίσθωση στην Ελασσόνα

0

Να σταματήσει η εκμίσθωση δημόσιας έκτασης στην Ελασσόνα η οποία προκαλεί υποβάθμιση του περιβάλλοντος και ερήμωση της κτηνοτροφικής περιοχής, ζητά ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Βασίλης Κόκκαλης με ερώτησή του προς τον αρμόδιο υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σπήλιο Λιβανό.

Ο κ. Κόκκαλης εστιάζει στις αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας, αλλά και στο γεγονός πως η διαρκής διόγκωση τέτοιων επενδύσεων χωρίς να υπολογίζονται σημαντικές παράμετροι όπως το περιβάλλον αλλά και ο πρωτογενής τομέας. Πολλές φορές εξάλλου έχει τονίσει ότι με τέτοιες πρακτικές στο τέλος δε θα υπάρχουν άνθρωποι να παράγουν για να καταναλώσουν την ενέργεια.

Επιπρόσθετα, ζητά αναλυτικά στοιχεία για τον αντίκτυπο που θα έχει ενδεχόμενα η προαναφερθείσα εκμίσθωση.

Αναλυτικά η ερώτηση του:

«Κύριε Υπουργέ, με τις διατάξεις του ν. 3468/2006 (Α΄ 129), μεταφέρθηκε στο ελληνικό δίκαιο η Οδηγία 2001/77/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προαγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδίδει τεράστια σπουδαιότητα στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (Α.Π.Ε.) για την προστασία του περιβάλλοντος και την ασφάλεια του ενεργειακού σχεδιασμού, εξάλλου, ενδεικτικά είχε τεθεί ως στόχος μέχρι το 2010, το 22% της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Κοινότητα να προέρχεται από Α.Π.Ε. Ακολούθως, ενόψει της νεότερης Οδηγίας 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με το άρθρο 1 του ν. 3851/2010 (Α΄ 85), προστέθηκε στο άρθρο 1 του ανωτέρω ν. 3468/2006 παράγραφος 3, με την περίπτωση β της οποίας ορίστηκε ως στόχος το ποσοστό συμμετοχής των Α.Π.Ε. στην ακαθάριστη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας να ανέλθει σε 40% μέχρι το 2020. Τέλος, σύμφωνα με το Πρωτόκολλο του Κυότο, που κυρώθηκε με το ν. 3017/2002 (Α΄ 117), η Ελλάδα έχει για την περίοδο 2008 – 2012 υποχρέωση συγκράτησης της αύξησης των εκπομπών αερίου που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου με την προώθηση, μεταξύ άλλων, της χρήσης Α.Π.Ε. για την παραγωγή ηλεκτρισμού.

Τα παραπάνω στοιχεία είναι ενδεικτικά της σπουδαιότητας της προαγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για την προστασία του περιβάλλοντος, όμως, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να παραγνωριστεί το γεγονός, ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούν μια οικονομική επενδυτική δραστηριότητα, η οποία συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής και της χώρας εν γένει.

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας εναρμονίζεται πλήρως προς τη συνταγματική επιταγή για την προστασία του περιβάλλοντος, εντούτοις όμως, έχει θεσμοθετηθεί ένα νομικό πλαίσιο, το οποίο διασφαλίζει ότι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, θα υπόκειται σε όρους, κριτήρια και περιορισμούς, ώστε να μην αποβαίνει επιζήμια, ούτε προς το φυσικό περιβάλλον (ΣτΕ 3289/2004) αλλά ούτε φυσικά και προς στην κοινωνική και οικονομική ζωή της περιοχής και των κατοίκων, όπου εγκαθίσταται και λειτουργεί ο εκάστοτε σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ.

Όμως, παρά το γεγονός ότι τα ανωτέρω, αποτελούν αξιώματα πλέον, μη αμφισβητούμενα, ούτε από την διοίκηση, ήτοι τις αρμόδιες υπηρεσίες που εμπλέκονται στην σύνθετη διαδικασία αδειοδότησης και εγκατάστασης Α.Π.Ε, ούτε από τους ίδιους τους ιδιώτες- αδειούχους των Α.Π.Ε, εντούτοις, στην περιοχή του οικισμού Αετοράχη Ελασσόνας, υπάρχει ο κίνδυνος να καταστρατηγηθούν οι παραπάνω σκοποί των ΑΠΕ εις βάρος του περιβάλλοντος και των κατοίκων της περιοχής. Στην περιοχή αυτή, βρίσκεται εν εξελίξει η διοικητική διαδικασία αδειοδότησης και εγκατάστασης φωτοβολταικού πάρκου σε έκταση 1.100 στρεμμάτων, ανήκουσα στο δημόσιο, κατόπιν εκμίσθωσης της έκτασης από το δημόσιο σε ιδιώτη. Όμως, ήδη οι κάτοικοι της περιοχής έχουν εκφράσει τις έντονες διαμαρτυρίες τους και την επιτακτική ανάγκη, να μην προχωρήσουν οι υπηρεσίες στην απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, (ΑΕΠΟ), διότι τα χαρακτηριστικά στην εν λόγω περιοχή είναι τέτοια που καθιστούν την εγκατάσταση του φωτοβολταικού πάρκου, επιζήμια και για το φυσικό περιβάλλον και για την κοινωνική και επαγγελματική ζωή των κατοίκων, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους είναι κατά κύριο επάγγελμα κτηνοτρόφοι.

Ειδικότερα η περιοχή με την ονομασία «Καλιούρα», έκτασης των 1.100 στρεμμάτων, στην Αετοράχη Ελασσόνας, σύμφωνα με την απόφαση 10775/1971 του Υπουργείου Πολιτισμού αποφασίστηκε να χαρακτηριστεί ως περιοχή εξαίρετου φυσικού κάλλους, καθώς εκεί «κείται σπήλαιον μετά σταλακτιτών και σταλαγμιτών». Η εγκατάσταση του έργου, θα αποκόψει την πρόσβαση στο σπήλαιον και επίσης, αποκόπτει και την πρόσβαση στο πευκοδάσος, το οποίο δημιουργήθηκε το 1920 στις παρυφές του βουνού, και στα τοπικά μνημεία , όπως στα υπολείμματα βυζαντινού ναού, στο ξωκλήσι του αγίου Γεωργίου, σε πέτρινα μνημεία κλπ.

Πέραν της τεράστιας ζημίας διά της επέμβασης στον φυσικό πλούτο και κάλλος της περιοχής, θα δημιουργηθεί ολική σχεδόν διατάραξη και ανατροπή της οικονομικής, κοινωνικής και επαγγελματικής ζωής των κατοίκων, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους είναι κτηνοτρόφοι, και ασκούν την δραστηριότητά τους αυτή στην έκταση των 1.100 στρεμμάτων, η οποία διανεμήθηκε στους κατοίκους για χρήση με απόφαση διανομής το έτος 1928 μέσω της επιτροπής αποκατάστασης Προσφύγων . Καταλαμβάνεται μια έκταση που το 1930 είχε αφεθεί ελεύθερη από τις δενδροφυτεύσεις για λόγους παθητικής πυροπροστασίας, αλλά και για κτηνοτροφικούς λόγους, αποτελώντας έκταση επί τόσες δεκαετίας βόσκησης για τις κτηνοτροφικές επιχειρήσεις. Η απώλεια της έκτασης αυτής για τους κτηνοτρόφους της περιοχής, θα σημάνει επαγγελματικό αδιέξοδο, εγκατάλειψη της περιοχής και του οικισμού Αετοράχη Ελασσόνας, ελλείψει άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων της περιοχής, και οικονομική ζημία από την καταστροφή των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται επί της έκτασης των 1.100 στρεμμάτων.

Επειδή, η εγκατάσταση σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην έκταση των 1.100 στρεμμάτων, υπό τα παραπάνω χαρακτηριστικά της περιοχής, είναι πλήρως απαγορευτική αντιβαίνοντας στην διάταξη του άρθρου 17 παρ. 3 της 498/2008 (ΑΠΟΦ 49828 ΦΕΚ Β 2464 2008), που ορίζει το Ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ειδικότερα αντιβαίνει στα τιθέμενα κριτήρια χωροθέτησης εγκαταστάσεως εκμετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας.

Επειδή, η εγκατάσταση σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην έκταση των 1.100 στρεμμάτων αντιβαίνει στην αρχή που διέπει τις ΑΠΕ, της μη επέμβασης και διατάραξης του φυσικού περιβάλλοντος και της μη επέμβασης στο υπέρτερο έννομο αγαθό της κοινωνικής, επαγγελματικής και οικονομικής δραστηριότητας των κατοίκων της περιοχής όπου εγκαθίσταται ένας σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Επειδή, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ως κατά νόμον αρμόδιο για την διαχείριση και εκμετάλλευσης δημόσιας έκτασης, όπως η προκείμενη, οφείλει, συνυπολογίζοντας και σταθμίζοντας τις ανωτέρω συνθήκες, αφενός την ανεπανόρθωτη βλάβη της κοινωνικής, επαγγελματικής και οικονομικής ζωής των κτηνοτρόφων της περιοχής, καθώς και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος και αφετέρου τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, να ανακαλέσει την δήλωση μίσθωσης ή την πράξη μίσθωσης της έκτασης αυτής προς ιδιώτη, για λόγους διασφάλισης δημοσίου συμφέροντος.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Ποιες είναι οι ενέργειες στις οποίες έχει προβεί στο Υπουργείο, αναφορικά με την εκμίσθωση της εν λόγω δημόσιας έκτασης με σκοπό την εγκατάσταση Α.Π.Ε και ποιες είναι οι νομικές υποχρεώσεις που έχει αναλάβει, δεδομένου ότι ήδη έχετε αποστείλει προς την Διεύθυνση Πολεοδομίας του Δήμου Ελασσόνας, έγγραφο σχετικά με την εκμίσθωση της έκτασης αυτής;

Εάν έχετε προβεί στην εν λόγω εκμίσθωση, αξιολογήσατε τις ανωτέρω περιγραφόμενες συνθήκες της περιοχής, αναφορικά με το περιβάλλον, το φυσικό κάλλος και την επαγγελματική ζωή της πλειοψηφίας των κατοίκων της περιοχής;

Σε τι συνίσταται στην απόφαση εκμίσθωσης το δημόσιο συμφέρον κατά την αιτιολογία του Υπουργείου;

Προτίθεστε να ανακαλέσετε την τυχόν εκμίσθωση ή σε περίπτωση μη νομικής δυνατότητας, πώς θα αποζημιωθούν οι κτηνοτρόφοι της περιοχής για τις άμεσες και ανεπανόρθωτες ζημίες;

Να κατατεθούν στην Βουλή:

Τα στοιχεία και όλα τα έγγραφα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, αναφορικά με την εκμίσθωση της έκτασης αυτής από το δημόσιο καθώς και οι σχετικές μελέτες του Υπουργείου, από τις οποίες προκύπτει η αξιολόγηση της εκμίσθωσης και η στάθμιση των εννόμων συνεπειών της ενέργειας αυτής;»

Σχόλια απενεργοποιημένα.

Posting....

Powered by themekiller.com