Αλέξης Τσίπρας: Θα ζητήσουμε έλεγχο των πεπραγμένων του ΤΧΣ από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

0

«Το ΤΧΣ έπαψε να υπηρετεί τον βασικό του ρόλο ως εγγυητή του δημοσίου συμφέροντος» αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας με υπόμνημα που έστειλε

Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειμένου να ζητήσει έλεγχο των πεπραγμένων του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο θα προσφύγει ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία όπως ενημέρωσε ο Αλέξης Τσίπρας με υπόμνημα που έστειλε προς τον πρόεδρο, το γενικό συμβούλιο και την εκτελεστική επιτροπή του ΤΧΣ.

«Σας ενημερώνουμε ότι θα απευθυνθούμε στις αρμόδιες Εποπτικές και Δικαστικές Αρχές στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου, ως οφείλουμε, να λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του Δημόσιου Συμφέροντος και της Εύρυθμης Λειτουργίας της Κεφαλαιαγοράς» υπογραμμίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, επιβεβαιώνοντας το σχετικό δημοσίευμα της «Αυγής».

«Λαμβάνοντας ασφαλώς υπόψη τη σημασία της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στη χώρα, η θέση μας είναι ότι το ΤΧΣ τόσο στην πρώτη φάση της μη αποπληρωμής του τοκομεριδίου από την Τράπεζα Πειραιώς όσο και στην δεύτερη φάση της σχεδιαζόμενης ΑΜΚ από την Τράπεζα, δεν χρησιμοποιεί όλα τα νομικά δικαιώματα και διαπραγματευτικές δυνατότητες του ώστε να προστατεύσει το κεφάλαιο και τα περιουσιακά στοιχεία του Δημοσίου ούτως ώστε να ελαχιστοποιήσει τους κινδύνους για τον Έλληνα πολίτη. Επομένως το Ταμείο σε αυτήν την περίπτωση και με δική σας απόφαση έπαψε να υπηρετεί τον βασικό του ρόλο ως εγγυητή του δημοσίου συμφέροντος στον χρηματοπιστωτικό τομέα» υπογραμμίζει ο Αλέξης Τσίπρας και προσθέτει:

«Με βάση τα παραπάνω και με γνώμονα το συμφέρον του Ελληνικού Δημοσίου και του ελληνικού λαού που είμαστε ταγμένοι να υπηρετούμε, σας ζητάμε :

Να ασκήσετε στη Γ.Σ. της 7ης Απριλίου 2021, το προβλεπόμενο στο νόμο δικαίωμα αρνησικυρίας  (blocking veto) του μετόχου της πλειοψηφίας και να εμποδίσετε την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Αντίθετα να φροντίσετε ώστε στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου να μπορούν οι υφιστάμενοι μέτοχοι εντός εύλογης προθεσμίας να ασκήσουν  τα δικαιώματα προτίμησης που αναλογούν στις μετοχές τους, με όλες τις εξουσίες και τις ευχέρειες που απορρέουν από αυτά.

Σας υπογραμμίζουμε ότι κατά την άποψή μας, αρνησικυρία θα έπρεπε ήδη να έχει ασκήσει ο εκπρόσωπος του Ταμείου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 2βιιι) του νόμου 3864, αλλά παρέλειψε να το πράξει στο ζήτημα της πληρωμής του τοκομεριδίου του CoCos σε μετοχές καθώς σε αντίθετη περίπτωση συναινεί στη ζημία που υπέστη το ελληνικό δημόσιο που είναι πάνω από 1,5 δισ. € ως τώρα».

ΠΗΓΗ: avgi.gr

Σχόλια απενεργοποιημένα.

Posting....

Powered by themekiller.com