Κόκκαλης σε Κεραμέως: «Σε ομηρεία χιλιάδες μαθητές των Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ»

0

Για αλλαγές που υποβαθμίζουν τα πτυχία των αποφοίτων των σχολών ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ, κάνει λόγο ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Βασίλης Κόκκαλης, με ερώτησή του προς την υπουργό Παιδείας κ. Νίκη Κεραμέως.

Ο Λαρισαίος πολιτικός κάνει λόγο για δυσμενή μεταχείριση 8.000 μαθητών που επέλεξαν τις συγκεκριμένες σχολές υπό άλλο καθεστώς και πλέον αιφνιδιάζονται από τις κυβερνητικές αλλαγές.

Αναλυτικά η ερώτηση του κ. Κόκκαλη την οποία συνυπογράφουν 23 ακόμη βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης:

«Ο πρόσφατος νόμος 4763/2020 (ΦΕΚ 254/ΤΑ΄/21-12-2020), στο άρθρο 14 ορίζει: «1. Καθιερώνονται οι ακόλουθοι τίτλοι επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης: α. Πτυχίο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου τρία (3), που χορηγείται στους αποφοίτους των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.), των Επαγγελματικών Σχολών Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.) και των Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας (ΕΠΑ.Σ.) του Ο.Α.Ε.Δ., ύστερα από πιστοποίηση».

Η διάταξη αυτή καθιερώνει τους τίτλους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα, καθιερώνοντας ότι στους αποφοίτους των Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας (ΕΠΑΣ) του ΟΑΕΔ χορηγείται πτυχίο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 3, ύστερα από πιστοποίηση. Συνεπώς τα πτυχία των ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ υποβαθμίζονται, και αντί να απονέμουν επαγγελματικά πτυχία επιπέδου 4 μετά από ενδοσχολικές εξετάσεις, θα χορηγούν μόνο βεβαιώσεις σπουδών, που θα παρέχουν στους αποφοίτους τη δυνατότητα για πτυχίο επιπέδου 3 μετά από εξετάσεις πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ. Επήλθε έτσι η εξομοίωση των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του ΟΑΕΔ που εντάχθηκαν στο επίπεδο 3 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων με τις Σ.Ε.Κ. (Σχολές Μεταγυμνασιακής Επαγγελματικής Κατάρτισης) του νόμου 4186/2013.

Αντιθέτως, η μέχρι πρότινος λειτουργία των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ . στηρίζονταν στο νόμο 3475/2006 παρέχοντας πτυχία ειδικότητας επιπέδου 3, τα οποία σύμφωνα με το άρθρο 12 του νόμου 3475/2006 είχαν ισοτιμία και αντιστοιχία με τα πτυχία των ΕΠΑ.Λ., γιατί η φοίτηση ήταν εντός του κύκλου της ανώτερης δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης. Η ισοτιμία αυτή οδήγησε τον ΕΟΠΠΕΠ και κατέταξε το 2014 τα πτυχία των ΕΠΑ.Σ. στο επίπεδο 4 του νέου Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, γεγονός που εγκρίθηκε το 2016 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εντάχθηκε στο ευρωπαϊκό πλαίσιο προσόντων.

Ο νέος νόμος 4763/2020 υποβάθμισε εμφανώς τις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του ΟΑΕΔ στο επίπεδο 3 των Σχολών Μεταγυμνασιακής Κατάρτισης (ΣΕΚ) καθιστώντας ελάχιστα ελκυστική την επιλογή τους. Η διαδρομή της λειτουργίας των ΣΕΚ το 2013 δείχνει ξεκάθαρα ότι σχολές μεταγυμνασιακής κατάρτισης χωρίς στέρεα γενική παιδεία και γνώσεις με οριζόντιες και κάθετες δεξιότητες, δεν θα προσελκύσουν μαθητές και ο θεσμός Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. θα ατονήσει.

Πέραν της υποβάθμισης των ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ και των μακροπρόθεσμων συνεπειών που θα επιφέρει, ο νόμος 4763/2020 δεν περιέλαβε μεταβατική διάταξη και πρόβλεψη για τους ήδη φοιτώντες μαθητές και αυτό σε αντίθεση με την μέχρι τώρα παγία τακτική των εκάστοτε εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή οι 8000 μαθητές των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. , οι οποίοι, ενώ έκαναν την εγγραφή τους με το νόμο 3475/2006 σε ειδικότητες των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. θα αποφοιτήσουν με τις διατάξεις του νέου νόμου 4763/2020 λόγω κατάργησης της παράτασης λειτουργίας των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 3475/2006.

Ενώ έκαναν εγγραφή στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση μεταφέρονται αιφνιδίως στην μεταγυμνασιακή κατάρτιση, εξαιτίας της κατάργησης της ισοτιμίας των πτυχίων ειδικότητας των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. με τα Επαγγελματικά Λύκεια.

Ενώ θα λάμβαναν το πτυχίο τους με ενδοσχολικές εξετάσεις, πλέον καλούνται να πάρουν πτυχία με πιστοποίηση από ΕΟΠΠΕΠ.

Και εν τέλει, ενώ το πτυχίο τους θα ήταν ισότιμο των αντίστοιχων των ΕΠΑ.Λ., πλέον θα είναι ισότιμο των ΣΕΚ (άρθρο 14 παρ.1).

Επειδή, η έλλειψη μεταβατικής διάταξης για την ρύθμιση της φοίτησης, των επαγγελματικών δικαιωμάτων και της ισοτιμίας των πτυχίων των αποφοίτων των ΕΠΑΣ μαθητείας του ΟΑΕΔ, επιφέρει όλες τις ανωτέρω δυσμενείς επιπτώσεις, συνιστά μια αδικαιολόγητη, αυθαίρετη και καταχρηστική παράλειψη του νομοθέτη, η οποία αιφνιδίασε τους 8.000 μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ., οι οποίοι υπέβαλαν αιτήσεις εγγραφής υπό το προγενέστερο καθεστώς, υπό το δεδομένο, όταν θα λάβουν πτυχία ισότιμα με αυτά των ΕΠΑΛ επιπέδου 4 και πλέον συνεχίζουν αναγκαστικά την φοίτησή τους με το δεδομένο ότι θα λάβουν πτυχία ισότιμα των ΣΕΚ και επιπέδου 3.

Επειδή, μακροπρόθεσμα θα διαφανεί η ανάγκη εν συνόλω των προσφάτως ψηφισθέντων διατάξεων, καθώς θα διαφανεί ότι επιφέρει πλήρη απαξίωση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με σκοπό την εμπορευματοποίηση της και ένα ακόμη ισχυρό πλήγμα στο δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα του Ο.Α.Ε.Δ. Και θα προκύψει η επαναφορά της παραμονής των Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με 4 εξάμηνα πρακτικής άσκησης με τριετή φοίτηση και δυικό σύστημα στη Β’ και Γ΄ τάξη και η χορήγηση πτυχίων ειδικότητας που παρέχουν ισοτιμία με τα ΕΠΑ.Λ. και αντιστοιχούν στο επίπεδο 4 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.

Επειδή όμως, μέχρι την κατάργηση των διατάξεων αυτών, είναι αναγκαία η άμεση κατάθεση τροπολογίας η οποία θα ρυθμίζει τη συνέχιση της φοίτησης των μαθητών της Α΄ και Β΄ τάξης των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. με βάση της διατάξεις του ν.3475/2006 με τις οποίες υπέβαλαν αιτήσεις εγγραφής. Η κατάργηση της παράτασης λειτουργίας των ΕΠΑ.Σ. μέχρι το 2022 που έγινε με την παρ.4 του άρθρου 170 του ν.4763/2020 ήταν καταστροφική.

Επειδή, ο Ο.Α.Ε.Δ με την υπ΄ αριθμ. 36206/24-6-2020 εγκύκλιο εισαγωγής μαθητών στην Α΄ τάξη των ΕΠΑ.Σ. σχολικού έτους 2020-21 (ΑΔΑ: ΩΔ3Λ4691Ω2-ΖΝ3), καλούσε νέους και νέες να εγγραφούν στις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. και να φοιτήσουν με βάση το νόμο 3475/2006 και να τους χορηγηθούν πτυχία ειδικότητας με ενδοσχολικές εξετάσεις επιπέδου 4 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΟΥΤΩΝ

Ερωτάσθε κ. Υπουργέ,

Με ποιο τρόπο προτίθεστε να αποκαταστήσετε την προφανή αδικαιολόγητη και δυσμενή μεταχείριση που επιφυλάξατε προς τους 8.000 φοιτώντες των Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ, οι οποίοι, κατόπιν προσκλήσεως του Διοικητή του ΟΑΕΔ πραγματοποίησαν την εγγραφή τους υπό το προγενέστερο καθεστώς και πλέον, εάν δεν επέλθει νομοθετική πρόβλεψη, θα αποφοιτήσουν υπό νέο δυσμενές για αυτούς νομοθετικό καθεστώς, ως προς τα επαγγελματικά δικαιώματα και την ισοτιμία του πτυχίου τους;»

Σχόλια απενεργοποιημένα.

Posting....

Powered by themekiller.com