Τροπολογία ΣΥΡΙΖΑ: Αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη η ενίσχυση που καταβάλλεται στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

0

Τροπολογία 63 βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, η οποία αφορά στην ενίσχυση που καταβάλλεται από τις Διαχειριστικές Αρχές των Περιφερειών, με πρωτοβουλία του βουλευτή Ηρακλείου Σωκράτη Βαρδάκη.

Τροπολογία κατέθεσαν 63 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία με πρωτοβουλία του βουλευτή Ηρακλείου Σωκράτη Βαρδάκη και θέμα: Αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη η ενίσχυση που καταβάλλεται από τις Διαχειριστικές Αρχές των Περιφερειών, στα πλαίσια υλοποίησης δράσης που αφορά στην ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, που επλήγησαν από την πανδημία Covid19, με τη μορφή επιχορήγησης κεφαλαίου κίνησης (μη επιστρεπτέα επιχορήγηση), η οποία χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο των οικείων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων τους 2014-2020.

Οι βουλευτές ζητούν το σχετικό ποσό στη διάθεση των επιχειρήσεων στο σύνολό του να είναι ακατάσχετο και να μην επιβάλλεται επί του ποσού αυτού φόρος, κράτηση, παρακράτηση ή συμψηφισμός με οποιεσδήποτε οφειλές φορολογικές, ασφαλιστικές και άλλες.

Σχόλια απενεργοποιημένα.

Posting....

Powered by themekiller.com