Στη βουλή φέρνει ο Κόκκαλης καταγγελία ιδιωτικής κλινικής για «συμπεριφορά αντίθετη με τους κανόνες χρηστής διοίκησης» από την Περιφέρεια

0

Γραφειοκρατική τροχοπέδη από πλευράς υπηρεσιών της Περιφέρειας Θεσσαλίας επισημαίνει ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Βασίλης Κόκκαλης σε ότι αφορά την προσπάθεια επιχείρησης στο χώρο της ιδιωτικής υγείας να εξασφαλίσει όλα τα νόμιμα εχέγγυα λειτουργίας.

Ο Λαρισαίος πολιτικός με αναφορά του στον υπουργό Υγείας κ. Βασίλη Κικίλια, φέρνει στην επικαιρότητα την επιστολή των ιδιοκτητών του «Θεραπευτηρίου Ασκληπιείου Λάρισας» η οποία καταγγέλλει «συμπεριφορά αντίθετη με τους κανόνες χρηστής διοίκησης» από πλευράς Περιφέρειας Θεσσαλίας, στην προσπάθεια μετεστέγασής της.

Αναλυτικά η αναφορά: «Το Θεραπευτήριο Ασκληπιείο Λάρισας ΕΠΕ, αποτελεί ιδιωτική Κλινική, η οποία λειτουργεί νομίμως από το έτος 2013, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 6438/2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας.

Θα παραλείψω να σας αναφέρω, καθώς θεωρώ ότι είναι γνωστή τοις πάσι η δραστηριότητα και προσφορά της Κλινικής μας στον τομέα παροχής ποιοτικών και άριστων υπηρεσιών Υγείας στην Περιφέρεια, και όχι μόνο, ειδικά σε περιόδους οικονομικής κρίσης, που συνέδραμε και στάθηκε αρωγός δίπλα και παράλληλα με την δημόσια υγεία, που είχε κλυδωνιστεί από τις δημοσιονομικές περικοπές.

Ενώ όμως, η Κλινική μας, ως όφειλε, στάθηκε αρωγός και συμπαραστάτης της δημόσιας υγείας, τόσο στην περίοδο της οικονομικής κρίσης, όσο και στην παρούσα περίοδο της υγειονομικής έκτακτης περίστασης, εντούτοις, δεν διαφαίνεται ανάλογη αντιμετώπιση της Δημόσιας Διοίκησης, διά των οργάνων της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Αντιθέτως, διαπιστώνεται, όχι μόνο η έλλειψη συμπαράστασης της δημόσιας διοίκησης διά των οργάνων της Περιφέρειας Θεσσαλίας στην αποδεδειγμένη και έμπρακτη διαδικασία της μεταστέγασης της Κλινικής μας, αλλά δεν επιδεικνύεται καν το εύλογο και θεμιτό όριο ανοχής στην χρονοβόρα, δαπανηρή και επ ωφελεία του συνόλου των πολιτών της Περιφέρειας διαδικασία μεταστέγασης της Κλινικής μας. Επιδεικνύει μια συμπεριφορά αντίθετη με τους κανόνες της χρηστής διοίκησης, που αποσκοπεί προφανώς σε αδικαιολόγητη εξόντωση της υφιστάμενης εν λειτουργία κλινικής μας και μέσω αυτής στην περαιτέρω αποτροπή ολοκλήρωσης του ήδη εν εξελίξει εκπονούμενου έργου – επένδυσης μας στην Υγεία και στην Οικονομία της Λάρισας και της Θεσσαλίας.

Ειδικότερα, με το υπ’ αριθμ. Α3α/14155/16-03-2017 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας ετέθη θέμα της προσαρμογής των κλινικών στα πλαίσια του «ανεξάρτητου και αυτοτελούς κτιρίου», δίνοντας στην Κλινική δύο δυνατότητες, είτε την δυνατότητα προσαρμογής του υπάρχοντος κτιρίου, είτε την επιλογή της μεταστέγασής της. Η κλινική μας, επιλέγοντας την δυνατότητα της μεταστέγασης ως συμμόρφωση στην υποχρέωση προσαρμογής της Κλινικής στο «αυτοτελές και ανεξάρτητο του κτιρίου», την 8η-5-2017 έλαβε την ανανέωση βεβαίωσης καλής λειτουργίας της Κλινικής για το διάστημα από 29-1-2017 έως 29-01-2020, δοθείσης προθεσμίας παράτασης της ισχύος της μέχρι τον χρόνο λήξεως της βεβαίωσης (29-1-2020), λόγω των αποδεδειγμένων προπαρασκευαστικών ενεργειών για την ανέγερση και μεταστέγαση της κλινικής σε ιδιόκτητο οικόπεδο, πράξη που έγινε δεκτό από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, ότι αποτελεί προσαρμογή της Κλινικής στο ζήτημα του ανεξάρτητου και αυτοτελούς κτιρίου.

Όμως, ενώ το 2017 έγινε απολύτως δεκτός ο τρόπος της μεταστέγασης της κλινικής ως μίας από τις δύο δυνατότητες προσαρμογής και συμμόρφωσης, και ενώ καθ’ όλο αυτό το μακρό χρονικό διάστημα κατευθύναμε ως Κλινική τις ενέργειές μας και εστιάσαμε επενδυτικά, οικονομικά και επιχειρηματικά στην μεταστέγαση, εντούτοις, το 2020, η Περιφέρεια Θεσσαλίας, αναίρεσε άρδην την αιτιολογία, στην οποία στήριξε την προηγούμενη βεβαίωση καλής λειτουργίας και την απόφαση παράτασης ισχύος, αιφνιδιάζοντας καταχρηστικά την Κλινική μας και ανατρέποντας την διαδικασία μεταστέγασης, την οποία ως τότε θεωρούσε τρόπο συμμόρφωσης στο ανεξάρτητο και αυτοτελές του κτιρίου και υιοθέτησε την αιτιολογία, ότι η μεταστέγαση είναι ζήτημα ανεξάρτητο και μη συνδεόμενο με την προηγούμενη διαδικασία συμμόρφωσης!!!

Την 23η-01-2020, που υποβάλλαμε την αίτηση για την χορήγηση νέας βεβαίωσης καλής λειτουργίας, στηριζόμενη στην ίδια αιτιολογία, δηλαδή της χορήγησης της βεβαίωσης μέχρι το πέρας της αποδεδειγμένης χρονοβόρας διαδικασίας μεταστέγασης της Κλινικής, τα αρμόδια όργανα της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Διεύθυνση Υπηρεσιών Υγείας) αρνήθηκαν την χορήγηση της βεβαίωσης, και η Επιτροπή Ελέγχου Ιδιωτικών Κλινικών Λάρισας, εξέδωσε, την 2865/2020 έκθεσή της, η οποία, αντίθετα με την προηγούμενη 202/8-5-2017 βεβαίωση καλής λειτουργίας, την 6901/30-11-2017 χορήγηση παράτασης προθεσμίας συμμόρφωσης με την μεταστέγαση της κλινικής μας, γνωμοδότησε ότι «η αίτηση μας περί ιδρύσεως, κατασκευής και λειτουργίας νέας κλινικής ουδεμία σχέση με την συμμόρφωση της υφιστάμενης κλινικής στο «αυτοτελές και ανεξάρτητο του κτιρίου».

Η επιτροπή, φαίνεται σαφώς ότι, ελλείψει οποιουδήποτε άλλου λόγου που θα μπορούσε να οδηγήσει στην λήψη δυσμενών και επαχθών μέτρων είς βάρος της κλινικής μας, μετέβαλε άποψη και προσπαθεί τεχνηέντως να απομονώσει την μεταστέγαση της κλινικής μας από την συμμόρφωση μας στο «ανεξάρτητο και αυτοτελές του κτιρίου», και έτσι να αποδώσει αιφνίδια μομφή εις βάρος της κλινικής, ότι έως σήμερα εξακολουθεί να παραβιάζει την διάταξη του άρθρου 8 του ν. 4600/2019 περί αυτοτελούς και ανεξάρτητου κτιρίου. Επί αυτής της βάσης, γνωμοδότησε η επιτροπή ελέγχου ιδιωτικών κλινικών της Περιφέρειας Θεσσαλίας, περί της ανάκλησης της Βεβαίωσης Καλής Λειτουργίας και την οριστική διακοπή λειτουργίας και αφαίρεση της άδειας λειτουργίας, που αποτελούν τα επαχθέστερα των προβλεπόμενων μέτρων.

Πρόσθετα, η γνωμοδότηση της Επιτροπής Ελέγχου με την γνωμοδότηση περί ανάκλησης και αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας της κλινικής μας, βρίσκεται και σε πλήρη αντίθεση με το έγγραφο της Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με το οποίο, η έγκριση της έκθεσης περιγραφής και τεκμηρίωσης του προτεινόμενου λειτουργικού σχήματος της κλινικής μας και η χορήγηση οριστικής έγκρισης καταλληλότητας οικοπέδου, εντάσσεται στα πλαίσια της τροποποίησης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας λόγω μετεγκατάστασης και στα πλαίσια οριστικής εφαρμογής του άρθρου 47 παρ. 3 του ν. 4900/2019.

Η απόφαση της επιτροπής, εκτός από την αντίφαση με τις δικές της αποφάσεις με τις οποίες το 2017 χορήγησε την βεβαίωση καλής λειτουργίας, εφήρμοσε λανθασμένα και παράνομα την διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 47 του ν. 4600/2019, και γνωμοδότησε την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της κλινικής, παρά το αναμφισβήτητη ερμηνεία της διάταξης, που προκύπτει από την αιτιολογική έκθεση του νόμου 4009/2019, όσο και από το ερμηνευτικό έγγραφο του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με τα οποία απαγορεύεται υπό τις διατάξεις του νέου νόμου η ανάκληση των αδειών ή η μη δυνατότητα τροποποίησής τους, εφόσον έχουν χορηγηθεί νόμιμα. Προβλέπει την μη δυνατότητα ανάκλησης ή αντίστροφά τη δυνατότητα τροποποίησης των αδειών που έχουν ήδη χορηγηθεί νόμιμα, προκειμένου να μην αιφνιδιάζονται οι επιχειρήσεις που έχουν λάβει νόμιμα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, από τις νέες οψιγενώς εφαρμοζόμενες ρυθμίσεις.

Συμπερασματικά, έθεσα υπόψη σας όλα τα ανωτέρω με νομική επιχειρηματολογία, προκειμένου να φανεί αναμφισβήτητα, ότι η συμπεριφορά της Κλινικής μας καθ όλη την πορεία λειτουργίας της είναι απολύτως σύννομη και ενεργούσα πάντα εντός των πλαισίων της συμμόρφωσης με οποιαδήποτε υπόδειξη του νόμου ή των διοικητικών αρχών.

Η Κλινική μας επέδειξε καλόπιστα δικαιολογημένη εμπιστοσύνη στις διοικητικές και θεσμικές αρχές της Περιφέρειας Θεσσαλίας, πιστεύοντας εύλογα, ότι τελούμε εντός των πλαισίων του νόμου, των Αρχών της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και της χρηστής διοίκησης.

Όμως, η Περιφέρεια Θεσσαλίας, με μια αιφνίδια, καταχρηστική και εξοντωτική δική της ερμηνεία του νόμου, αντίθετης προς το πνεύμα και τον σκοπό για τον οποίο θεσπίστηκε, κατά παρέκκλιση από τις έγγραφες οδηγίες του ιεραρχικά ανώτερου Υπουργείου Υγείας και των αρμόδιων υπηρεσιών του, οδηγεί ευθέως σε καταστρατήγηση των αρχών αυτών, και σε παραπλάνηση της κλινικής μας, αφού μας δημιούργησε την πεποίθηση, ότι ορθώς ακολουθήσαμε την λύση της μεταστέγασης της Κλινικής μας, ενώ σήμερα, με την αυθαίρετη και αδικαιολόγητη μεταβολή της αιτιολογίας της, αιφνιδίως θα ανατρέψει αφενός την λειτουργία της υφιστάμενης κλινικής, δημιουργώντας ανυπολόγιστη και μη επανορθώσιμη οικονομική και ηθική ζημία, αλλά συγχρόνως θα διακόψει την εξέλιξη και ολοκλήρωση ενός μακρόπονοου σχεδίου για την Υγεία και την Οικονομία της Θεσσαλίας.

Εντύπωση δε προκαλεί το γεγονός ότι Περιφερειακή Αρχή που στηρίζει την πολιτική της στην ανάπτυξη, στην επένδυση και στο συνολικό όφελος των πολιτών, θέτει προσκόμματα για λόγους μη καταληπτούς.

Παρακαλώ θερμά εσάς, ως θεσμικούς φορείς και εκπροσώπους του Θεσσαλικού και Λαρισαικού κοινού στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να μεριμνήσετε ώστε να τεθεί το ζήτημα αυτό υπό όλες τις διαστάσεις του.

Πρωτίστως δε να προκληθεί από το Αρμόδιο Υπουργείο Υγείας η διευκρίνιση και η ερμηνεία της διάταξης του άρθρου 8 και 47 παρ. 3 του ν. 4600/2019, σχετικά με την νομιμότητα της μεταστέγασης της Κλινικής μου, της τροποποίησης της άδειας λειτουργίας της και για το, εάν μέσω αυτών των ενεργειών της Κλινικής μας, επέρχεται συμμόρφωση και πιστή εφαρμογή του ν. 4600/2019, ώστε να προστατευθεί η Κλινική από την λήψη επαχθών αποφάσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με συνέπειες μη αναστρέψιμες.»

Σχόλια απενεργοποιημένα.

Posting....

Powered by themekiller.com