ΣΥΡΙΖΑ: Έχουν εξασφαλιστεί οι προϋποθέσεις για την ασφαλή υγειονομική λειτουργία των ολοήμερων τμημάτων;

0

Ερώτηση 35 βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ με πρωτοβουλία της βουλευτού ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης Κ. Νοτοπούλου προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και θέμα την: «Προετοιμασία για τη λειτουργία των ολοήμερων σχολείων»

Οι βουλευτές επισημαίνουν στο κείμενο της ερώτησής τους την παιδαγωγική και κοινωνική σημασία του ολοήμερου σχολείου αλλά και την  αναγκαιότητα να διασφαλιστεί η ασφαλής, εύρυθμη και ομαλή λειτουργία του στην επόμενη σχολική χρονιά υπό τις τρέχουσες συνθήκες της πανδημίας. Λένε χαρακτηριστικά ότι οι ιδιαίτερες απαιτήσεις υγιεινής που προκύπτουν από την ανάγκη προστασίας έναντι του Covid-19, καθιστούν επιτακτική την απόλυτη προετοιμασία για την απρόσκοπτη λειτουργία των δομών αυτών, που επί πλέον είναι επιφορτισμένες με την σίτιση και την ανάπαυση των μαθητών, σε αυξημένο χρόνο ωραρίου. 

Επειδή, η απρόσκοπτη λειτουργία του ολοήμερου σχολείου, αποτελεί βασική προϋπόθεση της ομαλής εκπαιδευτικής λειτουργίας,

Επειδή, η λειτουργία του ολοήμερου σχολείου που παρέχει γεύματα και ανάπαυση, απαιτεί επιπρόσθετες συνθήκες υγιεινής,

Επειδή, ιδιαίτερα στα νηπιαγωγεία, παρατηρείται συνωστισμός παιδιών ηλικίας τεσσάρων και πέντε ετών σε αφιλόξενες αίθουσες και κυρίως αυτές όπου τα παιδιά αναπαύονται ή κοιμούνται.

Επειδή, μεταξύ των υπολοίπων μέτρων και λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη αποφυγής συνωστισμού, η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για το άνοιγμα των σχολείων (συμπεριλαμβανομένου και του ολοήμερου) προβλέπει το μέγιστο αριθμό των δεκαπέντε μαθητών ανά αίθουσα.

Επειδή, η εξασφάλιση των απαραίτητων συνθηκών υγιεινής, απαιτεί επιπλέον προσωπικό καθαριότητας και υλικοτεχνική υποδομή.

Ερωτάται η κ. Υπουργός:

1. Έχουν εξασφαλιστεί οι όροι και οι προϋποθέσεις για την ασφαλή υγειονομική λειτουργία των ολοήμερων τμημάτων και ιδιαίτερα των νηπιαγωγείων;

2. Θα υπάρχει εγκαίρως το αναγκαίο προσωπικό καθαριότητας καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας των σχολείων;

3. Τι προβλέπεται για τη χρήση της μάσκας κατά την ώρα σίτισης και ύπνου;

4. Πώς θα συνωστίζονται τόσες ώρες μαθητές και κυρίως νήπια που δεν έχουν αναπτύξει ακόμη τις ανάλογες δεξιότητες για την ασφαλή τους παρουσία και τήρηση των κανόνων υγιεινής στις στενές αίθουσες των σχολείων;

5. Πως προβλέπεται να τηρηθούν οι κανόνες υγιεινής σε αίθουσες που χρησιμοποιούνται τόσο σε εκπαίδευση, όσο για σίτιση ελλείψει ξεχωριστού χώρου;

Σχόλια απενεργοποιημένα.

Posting....

Powered by themekiller.com