«Αιφνίδια μεταβολή στην προστασία α’ κατοικίας – εκατοντάδες αιτήσεις στον αέρα»

0

Ερώτηση 37 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, με πρωτοβουλία της βουλευτού Πιερίας Μ. Σκούφα, προς τους υπουργούς Υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Δικαιοσύνης και θέμα την «Αιφνιδιαστική μεταβολή όρων λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του άρθρου 72 του ν. 4605/2019 περί προστασίας της κύριας κατοικίας»

Οι βουλευτές στο κείμενό τους επισημαίνουν την αιφνίδια μεταβολή στους όρους λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την προστασία της α κατοικίας. Τη χαρακτηρίζουν ως απαράδεκτη μεθόδευση που έχει ως αποτέλεσμα εκκρεμείς και ελλιπείς αιτήσεις εκατοντάδων αιτουμένων βρέθηκαν και βρίσκονται στον αέρα.

Συγκεκριμένα αναφέρουν ότι: Για την χρήση των δυνατοτήτων (συμπληρώσεων και διορθώσεων), η πλατφόρμα αυτοματοποιημένα όριζε ημερομηνίες ολοκλήρωσης της αίτησης κατά πολύ απώτερες της 31.07.2020. Ωστόσο, πλήθος αιτούντων και πληρεξουσίων Δικηγόρων, μόνο λίγες ημέρες πριν την 31.07.2020 βρέθηκαν προ της δυσάρεστης έκπληξης να ειδοποιούνται ηλεκτρονικά ότι οι εξατομικευμένες καταληκτικές ημερομηνίες για τις συμπληρώσεις και διορθώσεις των αιτήσεών τους είχαν προκρούστια και αιφνιδιαστικά συντομευθεί στην 31.07.2020.

Επειδή η Διοίκηση υποχρεούται στην παροχή ευλόγου χρόνου προς τον Διοικούμενο προκειμένου αυτός να μπορεί ρεαλιστικά να ανταποκριθεί σε όποιες υποχρεώσεις του επιβάλλονται.

Επειδή η παραπάνω περιγραφείσα αιφνίδια μονομερής συντόμευση της προθεσμίας συμπλήρωσης και διόρθωσης των αιτήσεων του άρθρου 72 του ν. 4605/2019 περί προστασίας της κύριας κατοικίας είναι καταφανώς αντίθετη προς τις νομολογιακά καθιερωθείσες, πάγιες αρχές της «χρηστής διοίκησης» και «της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης των διοικούμενων» και συνιστά μια απαράδεκτη, κρατική εξαπάτησή τους.

Με βάση τα ανωτέρω ερωτώνται οι συναρμόδιοι Υπουργοί:

1. Για ποιο λόγο συντομεύθηκαν οι εξατομικευμένες κάθε αίτησης του άρθρου 72 του ν. 4605/2019 προθεσμίες σε μια, οριζόντια, της 31.07.2020;

2. Για ποιο λόγο συνέβη αυτό αιφνιδιαστικά, κατά παράβαση κάθε διοικητικής νομιμότητας;

3. Δεδομένου ότι πλείστα τα συναρμόδια υπουργεία, με πρωτοβουλία τίνος ή ποιας τυχόν Αρχής συνέβη ο καταχρηστικός και παράνομος αυτός διοικητικός αιφνιδιασμός;

4. Πώς προτίθενται να διορθώσουν την έκνομη κατάσταση που δημιούργησαν;

Σχόλια απενεργοποιημένα.

Posting....

Powered by themekiller.com