Ερώτηση Β. Κόκκαλη: «Αναστολή λειτουργίας Γαλακτοκομικής Σχολής Ελασσόνας»

0

Ερώτηση προς την Υπουργό Παιδείας κατέθεσε ο Αναπλ. τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτής Λάρισας, Βασίλης Κόκκαλης, σχετικά με την αναστολή λειτουργίας της Γαλακτοκομικής Σχολής Ελασσόνας.

H ερώτηση έχει ως εξής:

Προς την Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων

Θέμα: «Αναστολή λειτουργίας Γαλακτοκομικής Σχολής Ελασσόνας»

Σημαντικό και μακρόπνοο έργο της προηγούμενης ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αποτέλεσε η ίδρυση και λειτουργία της 2ης Γαλακτοκομικής Σχολής στη Χώρα, στην επαρχία Ελασσόνας Λάρισας, ικανοποιώντας, με τον τρόπο αυτό, ένα αίτημα της περιοχής με πολύπλευρες ωφέλειες. Ωφέλειες, που συνίστανται στην σύνδεση της γεωργοκτηνοτροφικής απασχόλησης της Ελασσόνας στον τομέα της τυροκομίας, με την κατάρτιση, την έρευνα, την καινοτομία και την εκπαίδευση, περαιτέρω στην δημιουργία συνθηκών υψηλής ανταγωνιστικότητας των προϊόντων φέτας και στην εν γένει οικονομική ανάπτυξη της επαρχίας Ελασσόνας.

Προηγουμένως, αφού με την υπ’ αριθ. Α.130//2016 (ΥΑ 130144/Κ1 ΦΕΚ Β 2647 2016) Υπουργική Απόφαση με θέμα Ειδικότητες Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), είχε ενταχθεί η ειδικότητα του ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ –ΤΥΡΟΚΟΜΟΣ, μεταξύ των ειδικοτήτων των Δημόσιων ΙΕΚ, το ακαδημαϊκό έτος 2018 η Γαλακτοκομική Σχολή Ελασσόνας, ξεκίνησε να λειτουργεί, εν τοις πράγμασι, ως προβλεπόμενη ειδικότητα του 2ου Δημόσιου ΙΕΚ Λάρισας, στο τμήμα Τυροκομίας – Γαλακτοκομίας, τα μαθήματα του οποίου πραγματοποιούνται στην Ελασσόνα, και συγκεκριμένα στις εγκαταστάσεις του ΕΠΑΛ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ. Οι σπουδαστές του Τμήματος Γαλακτοκομίας ολοκλήρωσαν την τρέχουσα περίοδο το δεύτερο έτος σπουδών (2018-2020) και τα μαθήματα πρακτικής κατάρτισης τους πραγματοποιήθηκαν σε τοπικές τυροκομικές μονάδες.

Εν συνεχεία, όμως, ενώ θα ήταν εύλογο και αναμενόμενο, να συνεχιστεί ακώλυτα η λειτουργία της σχολής και η απονομή της ειδικότητας του Τεχνικού Γαλακτοκομίας Τυροκόμου, εντούτοις, αδικαιολόγητα και αναιτιολόγητα, το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, δημοσιεύσατε την με αριθμό 123833Κ1/2019 Υπουργική απόφαση, με την οποία αποφασίσατε την λειτουργία ειδικοτήτων στα δημόσια ΙΕΚ ανά Περιφέρεια. Όμως, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, στο 2ο ΙΕΚ Λάρισας δεν συμπεριλαμβάνεται πλέον η ειδικότητα του Τεχνικού Γαλακτομίας Τυροκόμου, αλλά αυτή προβλέπεται μεταξύ των ειδικοτήτων του Δημοσίου ΙΕΚ Καρδίτσας.

Η αιφνίδια και αναιτιολόγητη αφαίρεση της ειδικότητας από το 2ο ΙΕΚ Λάρισας και η εξ αυτής μη λειτουργία της Γαλακτοκομικής Σχολής Ελασσόνας, επιφέρει, πέραν της απαξίωσης μιας συλλογικής προσπάθειας ετών, περαιτέρω συνέπειες οικονομικής και εκπαιδευτικής φύσεως για την περιοχή της Ελασσόνας, που ταυτίζει την παραγόμενη Φέτα (Π.Ο.Π) με την ανταγωνιστικότητα, την εξωστρέφεια, άρα προϋποθέτει εκπαίδευση και έρευνα.

Επειδή, το νέο ακαδημαϊκό έτος πλησιάζει, είναι σημαντικό εκ των προτέρων και όσο υπάρχει ο αναγκαίος χρόνος, να επιλυθεί το ζήτημα αυτό και να επαναλειτουργήσει η Γαλακτοκομική Σχολή Ελασσόνας, καθώς ούτως ή άλλως και ανεξάρτητα από τις έριδες και την απόδοση ευθυνών μεταξύ των τοπικών τέως και νυν δημοτικών αρχών, πρόκειται για ζήτημα αναγόμενο στο Υπουργείο Παιδείας και από εκεί χρήζει επίλυσης το ζήτημα της επαναλειτουργίας της Σχολής.

Ερωτάται η κα Υπουργός:

  1. Ποιοι είναι οι λόγοι που την παρελθούσα ακαδημαϊκή χρονιά (2019-2020) δεν λειτούργησε η Γαλακτοκομική Σχολή Ελασσόνας;
  2. Ποια κριτήρια ελήφθησαν υπόψη ώστε με την υπουργική απόφαση (1-8-2019) να αφαιρεθεί η ειδικότητα Τεχνικού Τυροκόμου Γαλακτοκομίας από το 2Ο Δημόσιο ΙΕΚ Λάρισας και να ανατεθεί στο Δημόσιο ΙΕΚ Καρδίτσας;
  3. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί ή έχει προβεί, ώστε να εξασφαλιστεί η επαναλειτουργία της Γαλακτοκομικής Σχολής Ελασσόνας από το 2Ο ΙΕΚ Λάρισας το επόμενο έτος 2020-2021, και να υπάρξει μέριμνα για να εξασφαλισθούν οι αναγκαίες υποδομές (κτίριο, προσωπικό κλπ) που θα καταστήσουν λειτουργική την Γαλακτοκομική Σχολή Ελασσόνας;

Σχόλια απενεργοποιημένα.

Posting....

Powered by themekiller.com