Κόκκαλης σε Βρούτση: Ελλιπή τα μέτρα στήριξης για τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

0

Να υπαχθούν και τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης σε ουσιαστικά μέτρα στήριξης λόγω του κορωνοϊού, ζητά ο αναπληρωτής τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Βασίλης Κόκκαλης, σε αναφορά του προς τον υπουργό Εργασίας κ. Γιάννη Βρούτση.

Στην αναφορά του, ο πρώην υφυπουργός αναφέρει τα εξής:

«Με την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20021 (ΦΕΚ 956/2020) Υπουργική Απόφαση, επιβλήθηκε το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων, σχολικών μονάδων, ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κέντρων ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων και των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της χώρας, όσον αφορά στη διεξαγωγή των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών, οι οποίες πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία.

Ως προκύπτει από την ρητή διατύπωση της διάταξης αυτής, μεταξύ των πάσης φύσεων εκπαιδευτικών δομών περιλαμβάνονται και τα προβλεπόμενα στον νόμο Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102 τεύχος Α΄), Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.1), τα οποία από την 11η-03-2020 τελούν σε πλήρη αναστολή λειτουργίας.

Όμως, μολονότι τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ) έπαυσαν να λειτουργούν κατόπιν εντολής της Δημόσιας Αρχής, όπως όλες οι εκπαιδευτικές δομές, δημόσιες και ιδιωτικές, εντούτοις, δεν τυγχάνουν της ίδιας μεταχείρισης και των ευνοικών μέτρων στήριξης, που προβλέπει η υπ’ αριθμ. ΥΑ 12998/232/23-3-2020 υπουργική απόφαση για τις επιχειρήσεις και συνακόλουθα και τους εργαζομένους, που δεν εργάζονται με κρατική εντολή. Τούτο, διότι η επιλογή των επιχειρήσεων, που εντάσσονται στις ευεργετικές ρυθμίσεις γίνεται βάσει ΚΑΔ που διαθέτει κάθε επιχείρηση στην ΑΑΔΕ. Όμως, τα Κ.Δ.Β.Μ δεν διαθέτουν ΚΑΔ εκ του νόμου στην ΑΑΔΕ παρά διαθέτουν μόνο άδεια λειτουργίας, που έχει εκδοθεί από το Υπουργείο Παιδείας.

Η ανυπαρξία ΚΑΔ για τα Κ.Δ.Β.Μ δεν αποτελεί γεγονός, που ανάγεται σε υπαιτιότητα των ιδίων, αλλά είναι ένα αντικειμενικό γεγονός, που κατά παράβαση της αρχής της ισότητας με τις λοιπές ομοειδείς επιχειρήσεις, που δεν λειτουργούν με εντολή του κράτους, έχει ως συνέπεια να τεθούν τα Κ.Δ.Β.Μ σε δεινή οικονομική κατάσταση, αφού δεν τυγχάνουν, ούτε της ευεργετικής ρύθμισης της μείωσης του μισθώματος για τους μήνες της αναστολής, αλλά και οι εργαζόμενοι αυτών, ομοίως δεν δικαιούνται την μείωση του μισθώματος της οικίας τους.

Δημιουργείται επομένως άνιση μεταχείριση και των επιχειρήσεων που έχουν όμοιο αντικείμενο και των εργαζομένων αυτών, αφού θεωρούνται εργαζόμενοι επιχειρήσεων, που πλήττονται και όχι επιχειρήσεων, που έκλεισαν με κυβερνητική απόφαση.

Πρέπει στα παραπάνω να ληφθεί ιδιαιτέρως υπόψη το χρονικό διάστημα της μη λειτουργίας των Κ.Δ.Β.Μ, αφού η εκπαιδευτική χρονιά ούτως ή άλλως λήγει τον Ιούνιο και εφόσον παρέλθει η υγειονομική κρίση θα επαναλειτουργήσουν τον μήνα Σεπτέμβριο με την έναρξη της νέας ακαδημαικής – εκπαιδευτικής χρονιάς. Δηλαδή πρακτικά, από τον μήνα Μάρτιο 2020 έως και τον Σεπτέμβριο 2020, θα πρέπει να επιβιώσει μια επιχείρηση, καταβάλλοντας το σύνολο των δαπανών της, ενώ αποδεδειγμένα δεν έχει έσοδα κατά το ίδιο διάστημα.

Κ. Υπουργέ, ενόψει της ανακοίνωσης περί έκδοσης νέας υπουργικής απόφασης, που θα επεκτείνει ή θα εξειδικεύσει την λήψη μέτρων στήριξης και σε άλλες κατηγορίες επαγγελματιών, είναι ανάγκη, να διευκρινιστεί με ειδική αναφορά ότι τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, παρά το γεγονός ότι δεν διαθέτουν ΚΑΔ, εντούτοις περιλαμβάνονται αναδρομικώς από τον μήνα Μάρτιο 2020 στα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων, που ανεστάλη η λειτουργία τους με εντολή της δημόσιας Αρχής.

Με τον τρόπο αυτό επέρχεται η αποκατάσταση πρακτικά, οικονομικά και συνταγματικά της άνισης μεταχείρισης που υφίστανται τα Κ.Δ.Β.Μ σε σχέση με ομοειδείς επιχειρήσεις.

Σας επισυνάπτουμε επίσης την συνημμένη επιστολή ιδιοκτήτη Κέντρου Διά Βίου Μάθησης, στην οποία εκφράζει το πρόβλημα, την άδικη εξαίρεση των Κ.Δ.Β.Μ από τα μέτρα στήριξης και την απόγνωση για την επιβίωση της μέχρι πρότινος καθ όλα βιώσιμης επιχείρησής του.

Παρακαλώ όπως προβείτε στις δέουσες ενέργειες, προκειμένου από ανυπαίτιες για τις επιχειρήσεις παραλείψεις, να συνεχίσουν να είναι βιώσιμες και υγιείς.»

Σχόλια απενεργοποιημένα.

Powered by themekiller.com