Κόκκαλης σε Σταϊκούρα: Αντισυνταγματικός και αντικοινωνικός ο αποκλεισμός του δικηγορικού κλάδου από τα μέτρα στήριξης για τον κορωνοϊό

0

Την ένταξη και του κλάδου των δικηγόρων στα ευνοϊκά μέτρα στήριξης που έλαβε η κυβέρνηση λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, ζητά ο αναπληρωτής τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτής Λάρισας κ. Βασίλης Κόκκαλης, με επίκαιρη ερώτηση προς τον αρμόδιο υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα.

Μάλιστα, όπως σημειώνει ο Λαρισαίος πολιτικός, η απόφαση αυτή της κυβέρνησης που αφορά κι άλλους επιστημονικούς κλάδους, είναι μη σύννομη, αντισυνταγματική και αντικοινωνική.

Αναλυτικότερα, στην ερώτησή του ο κ. Κόκκαλης σημειώνει τα εξής:

«Με την από 20-03-2020 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ A’ 68/20.03.2020) με τίτλο «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης», μεταξύ άλλων προβλέπονται στο Άρθρο όγδοο μέτρα στήριξης των ελεύθερων επαγγελματιών, των αυτοαπασχολουμένων και των ιδιοκτητών ατομικών επιχειρήσεων.

Ειδικότερα, το άρθρο 8ο ορίζει αυτολεξεί:

«Μέτρα στήριξης ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολουμένων και ιδιοκτητών ατομικών επιχειρήσεων

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για τη λήψη μέτρων οικονομικής ενίσχυσης για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολουμένους, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4387/2016 (Α’ 85), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 του ν. 4670/2020 (Α’ 43), και για τους ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων.

  1. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προβλέπονται μέτρα για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολουμένους, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4387/2016, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 του ν. 4670/2020, και τους ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων, που αφορούν αναστολή της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών, των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και των δόσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής ασφαλιστικών εισφορών».

Η εν λόγω πράξη νομοθετικού περιεχομένου (ΠΝΠ) και η ρητή και μη αμφισβητούμενη ένταξη των δικηγόρων ως ελευθέρων επαγγελματιών στα άμεσα μέτρα οικονομικής ενίσχυσης, επιβεβαιώθηκε διά στόματος του ίδιου του Πρωθυπουργού της Χώρας, κ. Μητσοτάκη, ο οποίος αυτολεξεί στο διάγγελμά του προς τον Ελληνικό Λαό, τόνισε μεταξύ άλλων:

«Την ενίσχυση των 800 ευρώ θα λάβουν και όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι της χώρας. Και για αυτούς θα ανασταλεί επίσης η υποχρέωση καταβολής εισφορών».

Ενώ ήταν πρόδηλο, αφενός από την ίδια την διατύπωση της ΠΝΠ (άρθρο 8), αφετέρου από το διάγγελμα του ίδιου του Πρωθυπουργού, ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι, μεταξύ των οποίων οι δικηγόροι, θα είναι δικαιούχοι της παροχής άμεσης οικονομικής ενίσχυσης του ποσού των 800,00 ευρώ και της χορήγησης αναστολής καταβολής ασφαλιστικών, φορολογικών κλπ υποχρεώσεων, εντούτοις, στα πλαίσια της έκδοσης της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η οποία κατ εξουσιοδότηση της ΠΝΠ θα καθορίζει τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία για την απόλαυση των δικαιωμάτων αυτών, προκύπτουν τα εξής:

Διά στόματος του Υπουργού Εργασίας

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ από τις ανωτέρω ευνοικές διατάξεις και δη από την καταβολή της άμεσης οικονομικής ενίσχυσης των 800,00 ευρώ, οι επιστημονικοί κλάδοι των δικηγόρων, των οικονομολόγων και λογιστών κλπ).

Η εξαίρεση αυτή, τυγχάνει

ΜΗ ΣΥΝΝΟΜΗ

ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ

ΑΝΤΙΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Μη σύννομη, διότι, η εξαίρεση των επιστημόνων – δικηγόρων και των λοιπών επιστημονικών κλάδων, θεσπίζεται καθ’ υπέρβαση της εξουσιοδοτικής διάταξης του άρθρου 8 της ΠΝΠ, καθόσον με αυτή χορηγήθηκε εξουσιοδότηση στους συναρμόδιους Υπουργούς αποκλειστικά και μόνον για τον καθορισμό των δικαιολογητικών, των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας, την οποία θα πρέπει να τηρήσουν οι δικαιούχοι ελεύθεροι επαγγελματίες – δικηγόροι, που περιέρχονται σε κατάσταση απρόβλεπτης έκτακτης ανάγκης εξαιτίας της πανδημίας. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, μεταξύ των οποίων και οι επιστημονικοί κλάδοι των δικηγόρων κλπ, συνιστούν κατηγορία δικαιούχων επαρκώς και απολύτως οριοθετημένη με την ΠΝΠ, χωρίς να παρέχεται η δυνατότητα απόκλισης ή περιορισμού ή εξαίρεσης αυτών.

Για το λόγο αυτό οι συναρμόδιοι Υπουργοί στερούνται απολύτως της δυνατότητας να αποκλείσουν ρητώς προβλεπόμενες κατηγορίες από τις οριζόμενες στην ΠΝΠ, καθώς δεν έχουν το σχετικό νομικό εξουσιοδοτικό έρεισμα.

Η εξαίρεση των επιστημονικών κλάδων των δικηγόρων και λοιπών κλάδων από την οικονομική ενίσχυση των 800,00 ευρώ, κατά παράβαση της εξουσιοδοτικής διάταξης, περιστέλλει ανεπίτρεπτα, την Πράξη Νομοθετικού περιεχομένου, βάσει της οποίας εκδίδεται.

Αντισυνταγματική, διότι η εξαίρεση των επιστημονικών κλάδων των δικηγόρων από την άμεση οικονομική ενίσχυση των 800,00 ευρώ παραβιάζει ευθέως την αρχή της ισότητας, καθόσον οι κατηγορία αυτή, τελεί σε όμοια, αν όχι σε δυσμενέστερη θέση, έναντι των λοιπών κλάδων ελευθέρων επαγγελματιών, επιχειρήσεων και αυτοαπασχολούμενων που δικαιούνται της άμεσης οικονομικής ενίσχυσης, απόκλιση μάλιστα από την αρχή της ισότητας που δεν μπορεί να δικαιολογείται από κανέναν απολύτως λόγο δημοσίου συμφέροντος.

Αντικοινωνική

Πέραν της προφανούς τυπικής και ουσιαστικής παρανομίας, η εξαίρεση των δικηγόρων – ελευθέρων επαγγελματιών από την άμεση οικονομική ενίσχυση των 800,00 ευρώ παραβιάζει ευθέως τον κοινωνικό πυρήνα της ΠΝΠ, που είναι η στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και η διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης, εξαιτίας των συνεπειών της κρίσης της πανδημίας του Κορωναιού.

Ο επιστημονικός κλάδων των δικηγόρων πλήττεται από την έναρξη κιόλας των μέτρων αντιμετώπισης και περιορισμού της πανδημίας καθολικά και πολλαπλώς, καθώς τελεί σε αναστολή το σύνολο των δικαστηριακών και εξωδικαστικών ενεργειών.

Ειδικότερα:

Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ.18176 τέθηκε το μέτρο της προσωρινής αναστολής λειτουργίας όλων των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας. Ομοίως με υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β 936) επιβλήθηκε το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των έμμισθων, άμισθων υποθηκοφυλακείων και των κτηματολογικών γραφείων και υποκαταστημάτων του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 20.3.2020 έως και 2.4.2020. Με την αναστολή λειτουργίας του συνόλου των υπηρεσιών των Δικαστηρίων και των υποθηκοφυλακείων, σε συνδυασμό με την περιορισμένη και κατ εξαίρεση λειτουργία των Τραπεζών και των Δημοσίων Υπηρεσιών, που αποτελούν τον άξονα της εργασιακής ύλης του εν ενεργεία δικηγόρου, το ακαθάριστο εισόδημα του δικηγόρου σήμερα είναι σαφώς μηδενικό.

Η αναγκαστική στέρηση του συνόλου της δικαστηριακής και εξωδικαστικής ύλης και η μηδενική εισροή χρημάτων στο ατομικό και οικογενειακό εισόδημα, σε συνδυασμό με το σύνολο των μηνιαίων δαπανών του δικηγόρου, δηλαδή το μηνιαίο μίσθωμα επαγγελματικής στέγης, οι μηνιαίες φορολογικές και ασφαλιστικές εισφορές, την αύξηση των οποίων προσφάτως νομοθετήσατε με το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο, οι δόσεις ρυθμισμένων ασφαλιστικών εισφορών συσσωρευμένες από τις υπέρογκες ασφαλιστικές εισφορές προς το ΕΤΑΑ προ θεσμοθέτησης του ΕΦΚΑ και της ασφαλιστικής επιβάρυνσης ανάλογης με αυτή του εισοδήματος του, δημιουργούν ζήτημα άμεσης επιβίωσης ατομικής και οικογενειακής.

Απευθυνόμενοι στον δικηγόρο ελεύθερο επαγγελματία, που προσπαθεί να σταθεί όρθιος από την μνημονιακή κρίση, ο οποίο συγχρόνως επέδειξε φρόνημα εκπλήρωσης εθνικού καθήκοντος και παρέμεινε στην Χώρα μας εν μέσω δυσκολιών, πλέον στην παρούσα κρίση, η Πολιτεία οφείλει να σταθεί αρωγός και συμπαραστάτης. Η ενίσχυση με το ποσό των 800,00 ευρώ αποτελεί την ελάχιστη έμπρακτη ενίσχυση, η οποία σαφώς δεν θα αποτελέσει άμεση επίλυση της μακροπρόθεσμης κρίσης, αλλά τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα να ανακουφίσει βιοποριστικά τον κλάδο των δικηγόρων.

Αναφορικά δε με την πρόβλεψη του Υπουργού Εργασίας ότι για τους επαγγελματίες και εργοδότες που έχουν πληγεί οι επιχειρήσεις τους προβλέπεται η διενέργεια επιδοτούμενων προγραμμάτων κατάρτισης και στήριξης προσαρμογής στα νέα δεδομένα για να επιτευχθεί η εξ αποστάσεως εργασία, τούτο μόνο ύβρις και εμπαιγμός μπορεί να χαρακτηρισθεί.

ΕΝΟΨΕΙ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ

Ερωτάσθε:

Εν τέλει θα περιληφθεί ο επιστημονικός κλάδος των δικηγόρων με ατομικό ΑΦΜ μεταξύ των κατηγοριών, που θα κριθούν δικαιούχοι της άμεσης οικονομικής ενίσχυσης των 800,00 ευρώ;

Σε αρνητική περίπτωση, ποια είναι τα κριτήρια που λάβατε υπόψη, και καθ΄ υπέρβαση της εξουσιοδότησης της ΠΝΠ, αλλά και των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού της Χώρας, εξαιρείτε τον επιστημονικό πληττόμενο κλάδο των δικηγόρων από την οικονομική ενίσχυση;

Επίσης σε αρνητική περίπτωση, με ποια ισοδύναμα μέτρα προτίθεστε να ενισχύσετε τον κλάδο των δικηγόρων, ώστε να αμβλυνθούν οι οικονομικές συνέπειες της πανδημίας;

Το μέτρο της έκπτωσης του 25% επί των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών και των ενεργών ρυθμίσεων για τους δικηγόρους, που θα καταβάλλουν τις εισφορές των τρεχουσών μηνών, προτίθεστε να το μετατρέψετε, σε διαγραφή μέρους των ασφαλιστικών εισφορών για τους δικηγόρους, που τα εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια επιτάσσουν, δεδομένου ότι η έκπτωση του 25% αφορά τους ήδη έχοντες την δυνατότητα να καταβάλλουν τις εισφορές;

Ποια η μέριμνα σας για το μίσθωμα των επαγγελματικών εδρών (γραφείων), και των λογαριασμών ΔΕΚΟ, δεδομένου ότι είναι στο σύνολό τους κλειστά;

Τα επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης για την εξ αποστάσεως εργασία των δικηγόρων, ποια εργασία θα περιλαμβάνουν, ενόψει του ότι η παροχή των δικηγορικών υπηρεσιών αφορά την εκπροσώπηση του εντολέα στις δικαστικές αίθουσες, στα τμήματα των αστυνομικών διευθύνσεων, στα κατ ιδίαν ραντεβού; Μήπως, με τον τρόπο αυτό προτίθεστε από το παράθυρο και εκμεταλλευόμενοι την παρούσα συγκυρία να αφανίσετε τον δικηγόρο από τις δικαστικές αίθουσες και τον μετατρέψετε σε διεκπεραιωτή και διαμεσολαβητή υποθέσεων;»

Σχόλια απενεργοποιημένα.

Posting....

Powered by themekiller.com