Ερευνα των ΣΥΝΕΚ για την προσφυγική εκπαίδευση

0

Μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου για το άσυλο που συρρικνώνει τις διαδικασίες ασύλου, περιστέλλει τα δικαιώματα φέρει απειλές μαζικών απελάσεων και επιδιώκει να μετατρέψει το προσφυγικό ζήτημα σε μεταναστευτικό, η ανάγκη να αναδειχθούν οι φωνές που υποστηρίζουν μια πιο δίκαιη μεταναστευτική πολιτική είναι τεράστια.

———————————————————————————

Παράλληλα, η νέα ρύθμιση που ορίζει υποχρεωτική τη φοίτηση των παιδιών προσφύγων, δημιουργεί ήδη πολλά προβλήματα, καθώς αφορά στα παιδιά αιτούντων και δικαιούχων ασύλου, αλλά όχι στα παιδιά μη δικαιούχων ασύλου και μετακυλύει την ευθύνη στους γονείς (δίνοντας το περιθώριο τριών μηνών, διαφορετικά θα υφίστανται τις συνέπειες του νόμου) χωρίς να εξασφαλίζεται η μόνιμη εγκατάσταση της οικογένειας ή η αντιμετώπιση άλλων πρακτικών ζητημάτων. Την ίδια στιγμή οι εκπαιδευτικές δομές που στηρίζουν την εκπαίδευση μεταναστών και προσφύγων (ΔΥΕΠ και Τάξεις Υποδοχής) παραμένουν αστελέχωτες και δεν λειτουργούν.

Η έρευνα που διεξήγαγαν κατά την περίοδο 2018-2019 οι ΣΥΝΕΚ στο θέμα της προσφυγικής εκπαίδευσης επιχειρεί να φωτίσει διαστάσεις της εκπαίδευσης μεταναστών και προσφύγων κατά την περίοδο 2016-2019 και του θεσμικού της πλαισίου , καθώς και ζητήματα και προσεγγίσεις που αναδείχθηκαν από τους άμεσα εμπλεκόμενους σε αυτήν και που αποτελούν πρόκληση για τον χαρακτήρα της εκπαίδευσης εν γένει.

Υπό το πρίσμα των θέσεων των ΣΥΝΕΚ για ένα σχολείο της συμπερίληψης, ικανό να στηρίζει τα παιδιά στο βαθμό που το έχουν ανάγκη και το οποίο παράλληλα ανοίγει τον δρόμο για την πλήρη εκπαιδευτική τους ένταξη, είναι αναγκαίο να διευρυνθεί ακόμα περισσότερο η συζήτηση για ένα ποιοτικό δημόσιο σχολείο για όλα τα παιδιά.

Λήψη έρευνας: Προσφυγική Εκπαίδευση

Σχόλια απενεργοποιημένα.

Powered by themekiller.com