Συντονιστής της GUE/NGL στην Επιτροπή Αναφορών ανέλαβε ο Α. Γεωργούλης

0

Καθήκοντα συντονιστή των μελών της πολιτικής ομάδας της αριστεράς στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανέλαβε ο ευρωβουλευτής Αλέξης Γεωργούλης.

————————————————————

Η Επιτροπή Αναφορών είναι υπεύθυνη να λαμβάνει τις καταγγελίες των πολιτών της ΕΕ. Κάθε πολίτης της ΕΕ έχει το δικαίωμα της αναφοράς στο Ευρωκοινοβούλιο. Ένα δικαίωμα που μπορεί να ασκεί ατομικά ή από κοινού με άλλους, οποιαδήποτε στιγμή χωρίς οικονομική επιβάρυνση και πολύπλοκες διαδικασίες».

Οι αναφορές μπορεί να έχουν μορφή παραπόνου ή αιτήματος και να αφορούν ζητήματα δημόσιου ή ιδιωτικού συμφέροντος. Η αναφορά μπορεί να αποτελεί ατομικό αίτημα, παράπονο ή παρατήρηση όσον αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ, ή έκκληση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την υιοθέτηση συγκεκριμένης θέσης για ένα συγκεκριμένο ζήτημα.

Τέτοιες αναφορές προσφέρουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τη δυνατότητα να εφιστά την προσοχή σε οποιαδήποτε παραβίαση των δικαιωμάτων των Ευρωπαίων πολιτών από κράτη μέλη, τοπικές αρχές ή άλλα όργανα.

Οι αναφορές μπορούν να υποβάλλονται είτε ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης αναφορών ΕΚ είτε ταχυδρομικά.

«Όταν για πρώτη φορά μου παρουσίασαν τις κοινοβουλευτικές επιτροπές κατάλαβα την σημαντικότητα της επιτροπής αναφορών μιας και είναι η μοναδική επιτροπή όπου ο κάθε πολίτης μπορεί να έρθει σε επαφή με την ΕΕ και να θέσει ενώπιον της τα προβλήματα του» δήλωσε ο Αλ. Γεωργούλης.

Ο ίδιος, τόνισε ότι «είναι ευθύνη και καθήκον για μένα η ανάληψη αυτού του ρόλου τα μέλη της επιτροπής αναφορών θα είμαστε εκεί για να φροντίσουμε να εισακούονται  τα όσα απασχολούν τους πολίτες. πρόκειται για ένα μοναδικό εργαλείο άμεσης δημοκρατίας και θα το αξιοποιήσουμε δεόντως».

Σχόλια απενεργοποιημένα.

Powered by themekiller.com