Οι ΣΥΝ.Ε.Κ. μπροστά στο 19ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ

0

Κείμενο Διακήρυξης

Οι διαδικασίες του 19ου Συνεδρίου θα πρέπει να δώσουν μια ακόμα ευκαιρία να συζητηθούν και να αντιμετωπιστούν στη ρίζα τους τα πραγματικά προβλήματα και η κρίση στο συνδικαλιστικό κίνημα, έτσι ώστε να παρθούν μέτρα για την αποφασιστική ανασυγκρότηση και την αποτελεσματικότερη λειτουργία της ΟΛΜΕ (αναγκαιότητα συγκλίσεων-συνθέσεων για: λήψη αποφάσεων, άμεση έκδοση ανακοινώσεων-εισηγήσεων, οργάνωση δράσεων και λήψη μέτρων ενεργοποίησης μελών των Α/θμιων σωματείων κ.λπ.).

Οι δυνάμεις των ΣΥΝ.Ε.Κ., εκτιμώντας τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της συγκυρίας, θα πρωτοστατήσουν με την ενωτική και αγωνιστική τους δράση στη στήριξη της Ομοσπονδίας για την αποτελεσματικότερη διεκδίκηση των αιτημάτων του κλάδου, την προάσπιση του δημόσιου σχολείου και των εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών. Για εμάς είναι επιτακτική η ανάγκη της ανασυγκρότησης και της αυτονομίας του εκπαιδευτικού κινήματος που θα οργανώνεται με βάση στοχευμένες δράσεις, θα εξασφαλίζει τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και θα ενώνεται με τα αιτήματα και τις διεκδικήσεις του εργατικού και γενικότερα του λαϊκού κινήματος, δημιουργώντας έτσι τις προϋποθέσεις για τη συνολική ανατροπή των πολιτικών της λιτότητας και τη μαζική αντίσταση στα σχέδια για συντηρητικό πισωγύρισμα.

Τι σχολείο θέλουμε

Αγωνιζόμαστε για ένα 12χρονο (+2 χρόνια προσχολικής αγωγής), ενιαίο, δημόσιο-δωρεάν σχολείο για όλα τα παιδιά και τους νέους, χωρίς περιορισμούς και διακρίσεις, που θα χρηματοδοτείται πλήρως από την Πολιτεία και δεν θα μεταφέρει στην οικογένεια το κόστος της εκπαίδευσης. Ένα σχολείο ανθρώπινο και ανοιχτό στην κοινωνία, που θα συμβάλλει στην ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας, θα καλλιεργεί την κριτική σκέψη και τη δημιουργική έκφραση, θα παρέχει πλατιά, στέρεη γενική γνώση με τη σύζευξη θεωρίας και πράξης. Ένα σχολείο με ανοιχτούς ορίζοντες στην επιστήμη, την τεχνολογία, την τέχνη, την αγωγή υγείας, τον αθλητισμό, τον πολιτισμό και τις ανθρωπιστικές αξίες, που θα διαπλάθει ελεύθερους, υπεύθυνους, σκεπτόμενους πολίτες, με συνείδηση των προβλημάτων του κοινωνικού και του φυσικού περιβάλλοντος, ικανούς να παρεμβαίνουν ως ενεργά μέλη της κοινωνίας και να διεκδικούν έναν δικαιότερο και καλύτερο κόσμο.

Οραματιζόμαστε ένα σχολείο που θα αμβλύνει τις εκπαιδευτικές ανισότητες και τον κοινωνικό αποκλεισμό, θα είναι ανοιχτό στη διαπολιτισμικότητα και τη διαφορετικότητα και θα δημιουργεί ένα περιβάλλον αποδοχής, ασφάλειας και υποστήριξης για όλα τα παιδιά, με πρόληψη της σχολικής αποτυχίας και της μαθητικής διαρροής και έγκαιρη λειτουργία όλων των μορφών αντισταθμιστικής στήριξης, ώστε κανένα παιδί και νέος να μη μένει έξω από την εκπαιδευτική δομή που έχει ανάγκη.

Αναγκαία προϋπόθεση για το σχολείο που θέλουμε είναι η στελέχωση όλων των σχολείων με μόνιμο εκπαιδευτικό, διοικητικό και επιστημονικό προσωπικό, η σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή και η αναβάθμιση της ποιότητας του περιεχομένου της εκπαίδευσης, με αναθεωρημένα προγράμματα σπουδών, νέα βιβλία και εκσυγχρονισμένες διδακτικές μεθόδους.

Αυτό το σχολείο δεν μπορεί να νοηθεί χωρίς Δημοκρατία και παιδαγωγική ελευθερία, χωρίς τη στήριξη και την οικονομική-επαγγελματική αναβάθμιση των εκπαιδευτικών, οι οποίοι μέσα από το Σύλλογο διδασκόντων θα πρωταγωνιστούν συλλογικά στη διοίκηση και στις παιδαγωγικές αποφάσεις.

Βασικές διεκδικήσεις

 • Δημόσια και δωρεάν Παιδεία ως πραγματικό κοινωνικό αγαθό και δικαίωμα όλων.
 • Αύξηση των κρατικών δαπανών για την Παιδεία τουλάχιστον στο 5% του ΑΕΠ ή στο 15% των δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Ενιαία 12χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση και 2χρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή, που θα παρέχεται δωρεάν χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς.

Ειδικότερα όσον αφορά στις θέσεις μας για το Λύκειο, ο στρατηγικός στόχος ενός πραγματικά ενιαίου Λυκείου, στη βάση των θετικών χαρακτηριστικών του Πολυκλαδικού Λυκείου, ανοικτού στην κοινωνία, που να συνδυάζει τη θεωρία με την πράξη, απαιτεί άλλες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες, που προϋποθέτουν ενίσχυση του κοινωνικού κράτους και οικονομική ανάπτυξη υπέρ του λαού, για τη δημιουργία των οποίων αγωνιζόμαστε. Άμεσα διεκδικούμε:

Τον ενιαίο χαρακτήρα των Προγραμμάτων Σπουδών της γενικής παιδείας, τον εμπλουτισμό καιτον εκσυγχρονισμό της σε όλες τις τάξεις καιτύπους σχολείων της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, την ενίσχυση της παιδαγωγικής αυτονομίας των σχολείων, την ουσιαστική αποδέσμευσηόλων των τύπων λυκείων από το σύστημα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς καιτην απόκτηση απολυτηρίου και πτυχίου που θαοδηγούν με επιτυχία τόσο στις μεταλυκειακέςσπουδές ή δομές όσο και στην αγορά εργασίας.

Όσον αφορά στη Γ ́ Γενικού Λυκείου, δεν πρέπει να έχει χαρακτήρα προπαρασκευαστικού έτους για τα ΑΕΙ. Μέχρι τη δημιουργία συνθηκών ελεύθερης πρόσβασης, ο μόνος δρόμος για την εισαγωγή στα ΑΕΙ και ΑΤΕΙ είναι οι Πανελλαδικές εξετάσεις σε περιορισμένο αριθμό μαθημάτων, με την ευθύνη της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Την περαιτέρω άμεση ενίσχυση και αναβάθμιση της ΤΕΕ και των μεταλυκειακών δομών (μαθητείας, ΚΕΕ), μέσα από την ίδρυση ενός μόνο Λυκείου της ΤΕΕ που θα ενσωματώνει όλες τις δομές εντός Υπ. Παιδείας ως ισότιμου πυλώνα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με ανάπτυξη νέων ειδικοτήτων, οργάνωση μεταλυκειακού έτους ειδίκευσης για όλες τις ειδικότητες οργανικά ενταγμένου στο Λύκειο, σύνδεση με το χώρο της εργασίας, ισότιμη πρόσβαση των μαθητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων. Παράλληλα, διεκδικούμε αύξηση των κονδυλίων και ανανέωση του εργαστηριακού εξοπλισμού, συνεχή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της ΤΕΕ και μείωση της γραφειοκρατίας για τον εκπαιδευτικό.

 • Μόνιμοι διορισμοί για κάλυψη όλων των κενών. Όχι στην πριμοδότηση αντικειμενικών κριτηρίων που έχουν άμεση ταξική αναφορά στη δυνατότητα πρόσβασης και απόκτησής τους και οδηγούν στην υποβάθμιση του βασικού πτυχίου. Πριμοδότηση ολόκληρης της προϋπηρεσίας των αναπληρωτών. Εμπροσθοβαρή διαδικασία των διορισμών που έχουν εξαγγελθεί, ώστε η χρονιά 2019-20 να περιλαμβάνει και διορισμούς γενικής παιδείας, και κατανομή του αριθμού των διοριστέων ανάμεσα στις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης και στις διάφορες ειδικότητες με βάση τις πραγματικές ανάγκες.
 • Αναπληρωτές με πλήρη και ίσα δικαιώματα.
 • Ουσιαστική οικονομική αναβάθμιση των εκπαιδευτικών με δικαίωμα υπογραφής συλλογικών συμβάσεων, άμεσα μισθολογικό ξεπάγωμα της διετίας 2016-17, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, ενίσχυση των νέων συναδέλφων/ισσών, άρση μισθολογικών ανισοτήτων.
 • Επαναφορά του ωραρίου στο προ του 2013 καθεστώς.
 • Μέχρι δύο σχολεία για κάλυψη ωραρίου. Μείωση διδακτικού ωραρίου κατά 1 ώρα για κάθε σχολείο, σε περίπτωση μετακίνησης εκπαιδευτικού για συμπλήρωση ωραρίου σε πάνω από 2 σχολεία. Οικονομική κάλυψη των εξόδων μετακίνησης.
 • Ανώτατο όριο 20 μαθητών στο τμήμα, 15 στις ομάδες προσανατολισμού, 10 ανά καθηγητή στα εργαστήρια. Μέχρι την επίτευξη των παραπάνω ορίων, να νομοθετηθεί άμεσα για τη σχολική χρονιά 2019-20 μέγιστος αριθμός 25 μαθητών σε όλα τα τμήματα γενικής παιδείας της Β/θμιας εκπαίδευσης και 20 μαθητών στις ομάδες προσανατολισμού, καθώς και η σταδιακή μείωση του αριθμού κατά τις δύο επόμενες σχολικές χρονιές.
 • Θεσμική κατοχύρωση της κατάργησης της αξιολόγησης. Διασφάλιση της αποτίμησης εκπαιδευτικού έργου με αποκλειστικά εσωτερικές δημοκρατικές διαδικασίες και με ευθύνη του Συλλόγου Διδασκόντων. Όχι στην αξιολόγηση Διευθυντών και Υποδιευθυντών από τους εκπαιδευτικούς.
 • Κατάργηση καθηκοντολόγιου και δημιουργία νέου θεσμικού πλαισίου για τη δημοκρατική λειτουργία του σχολείου και την επιλογή στελεχών, με κυρίαρχο το ρόλο του Συλλόγου Διδασκόντων, εκλογή Διευθυντή – συντονιστή από το Σύλλογο και μέτρα στήριξης της διδακτικής πράξης, της παιδαγωγικής ελευθερίας και της βελτίωσης του εκπαιδευτικού έργου με την ενεργό συμμετοχή του Συλλόγου.
 • Πλήρης σύνταξη στους εκπ/κους στα 60, με 30 χρόνια υπηρεσίας. Καμιά μείωση κύριων, επικουρικών συντάξεων και εφάπαξ, που προβλέπονται από το νόμο Κατρούγκαλου. Καμία αύξηση ασφαλιστικών εισφορών σε εργαζόμενους. Σταδιακή ανάκτηση των απωλειών. Πλήρης ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
 • Επαρκής αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στα Πανεπιστήμια, βραχύχρονα προγράμματα επιμόρφωσης, καθώς και περιοδική επιμόρφωση ετήσιας διάρκειας όλων των εκπαιδευτικών με ευθύνη των ΑΕΙ και απαλλαγή από διδακτικά καθήκοντα. Καθιέρωση υποτροφιών με αδιάβλητες και αντικειμενικές διαδικασίες και χορήγηση του αναγκαίου αριθμού εκπαιδευτικών αδειών.
 • Σύγχρονη κτηριακή-υλικοτεχνική υποδομή για όλα τα σχολεία και εξοπλισμό τους με τα απαιτούμενα μέσα (σχολική βιβλιοθήκη, εργαστήρια, αίθουσα υπολογιστών, γυμναστήριο κ.λπ.). Στελέχωση όλων των σχολείων με το αναγκαίο βοηθητικό και επιστημονικό προσωπικό.
 • Εκσυγχρονισμός και αντικατάσταση των σχολικών προγραμμάτων και βιβλίων σύμφωνα με τις προτάσεις του κλάδου.
 • Ουσιαστική στήριξη και αναβάθμιση των δομών της ειδικής αγωγής, στελέχωσή τους με μόνιμο προσωπικό. Ένταξη όλων των παιδιών ανάλογα με τις ανάγκες τους στην καταλληλότερη δομή – ΣΜΕΑΕ ή τμήματα ένταξης ή παράλληλη στήριξη. Ουσιαστική επιμόρφωση σε εκπαιδευτικούς. Κανένα παιδί έξω από τη δομή που έχει ανάγκη. Ενίσχυση της ουσιαστικής λειτουργίας των ΚΕΣΥ γι’ αυτόν το σκοπό.
 • Πλήρης και Ισότιμη ένταξη -σχολική και κοινωνική- όλων των παιδιών από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες με πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες (πρόσφυγες – Ρομά – μετανάστες – παλιννοστούντες). Ενίσχυση της προενταξιακής φάσης (ΔΥΕΠ) και των τάξεων υποδοχής (ΖΕΠ1 και ΖΕΠ2) με στόχο την παραμονή τους στο εκπαιδευτικό σύστημα και την ολοκλήρωση των σπουδών τους.
 • Ειδικά μέτρα στήριξης των εργαζόμενων μαθητών και των εσπερινών σχολείων, ειδική επιμόρφωση εκπαιδευτικών, καθώς και πρόγραμμα σπουδών και βιβλία προσαρμοσμένα στις ανάγκες τους.
 • Άμεση αντιμετώπιση των ιδιαίτερων προβλημάτων (υποδομές, εκπαιδευτικοί ειδικότητας, μεταφορά μαθητών) για τα μουσικά, καλλιτεχνικά, διαπολιτισμικά σχολεία, για τα σχολεία νησιωτικών και δυσμενών περιοχών, καθώς επίσης και για τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας και φυλακών.
 • Ριζική αναβάθμιση του δημόσιου Πανεπιστημίου. Όχι στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων.

Υπερασπιζόμαστε και διευρύνουμε τις κατακτήσεις μας

Συμμετέχουμε – Διεκδικούμε – Στηρίζουμε

η ΟΛΜΕ να γίνει η φωνή και η δύναμή μας!

ΣΥΝ.Ε.Κ.

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ 19ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΛΜΕ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΙΝΑ ΠΕ 05 1ο ΓΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

 

 

ΔΗΜΟΚΑΣ ΤΑΣΟΣ ΠΕ 03 2ο ΓΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ

 

ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΕ 04.01 ΓΕΛ ΑΜΠΕΛΩΝΑ

 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΕ 04.01 ΓΣΙΟ-ΛΤ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΑΣ

 

ΚΑΡΥΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ 06 1ο ΕΠΑΛ ΛΑΡΙΣΑΣ

 

ΚΟΚΚΑΡΑ ΑΝΝΑ ΠΕ 87.02 ΠΔΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΚΟΣΜΟΥΟΓΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ 02 2ο ΓΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ

 

ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΕ 04.01 9ο ΓΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ

 

ΚΡΙΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΕ 04.01 2ο ΓΣΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

 

ΛΥΠΗΜΕΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ 88.02 6ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ

 

ΜΑΓΑΛΙΟΥ ΕΡΜΙΝΑ ΠΕ 02 ΓΕΛ ΑΜΠΕΛΩΝΑ

 

ΜΑΝΟΥΛΙΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΕ 03 1ο ΓΕΛ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

 

ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΤΑΣΟΣ ΠΕ 87.07 1ο ΕΠΑΛ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

 

ΜΠΑΚΟΜΙΧΑΛΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ 87.04 1ο ΕΠΑΛ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

 

ΜΠΑΝΤΡΑΛΕΞΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΕ 02 ΓΕΛ ΑΜΠΕΛΩΝΑ

 

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕ 86 ΓΣΙΟ-ΛΤ ΑΡΜΕΝΙΟΥ
ΠΟΥΡΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ 83 1ο ΕΠΑΛ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

 

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕ 02 ΓΣΙΟ-ΛΤ ΑΡΜΕΝΙΟΥ

 

ΣΟΥΡΛΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΠΕ 04.05 15ο ΓΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

 

ΤΖΗΜΑΓΕΩΡΓΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΕ 01.06 2ο ΕΠΑΛ ΛΑΡΙΣΑΣ

 

ΤΖΙΟΤΖΙΟΥ ΑΝΝΑ ΠΕ 79.01 14ο ΓΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

 

ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕ 03 2ο ΓΕΛ/2ο ΓΣΙΟ/6ο ΕΣΠ. ΕΠΑΛ
ΤΣΙΟΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ 82 6ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ

 

 

 

 

Σχόλια απενεργοποιημένα.

Powered by themekiller.com