Νέο παραγωγικό μοντέλο για τους Ελληνες αγρότες

0

Κατά τη διάρκεια των πρόσφατων αγροτικών κινητοποιήσεων προέκυψαν δύο καίρια συμπεράσματα. Πρώτον, το γεγονός ότι οι αγρότες έχουν αποσυνδέσει σε μεγάλο βαθμό τα αιτήματά τους από τις πληρωμές των επιδοτήσεων και δεύτερον, ότι έχουν εισέλθει ουσιαστικά στην καρδιά των προβλημάτων του αγροτικού κόσμου.

Ιεραρχώντας τα προβλήματα του αγροτικού χώρου διαπιστώνουμε ότι τα πιο σημαντικά αφορούν το υψηλό κόστος παραγωγής στην άρδευση, στην έλλειψη ισχυρών συνεργατικών σχημάτων και κυρίως στην έλλειψη ρευστότητας στα αγροτικά νοικοκυριά.

Ξεκινώντας λοιπόν από το υψηλό ενεργειακό κόστος στο χωράφι, ιδιαίτερα στη φυτική παραγωγή όπου αγγίζει το 60% του συνολικού κόστους παραγωγής, οι αγρότες μέσω του προγράμματος «net metering» έχουν τη δυνατότητα να μπουν στην αυτοπαραγωγή ενέργειας, εγκαθιστώντας ένα μικρό φωτοβολταϊκό σύστημα με σκοπό η ενέργεια που θα παράγεται να συμψηφίζεται με αυτήν της κατανάλωσης μειώνοντας έτσι σε μεγάλο βαθμό τον λογαριασμό της ΔΕΗ.

Οι ενεργειακές κοινότητες, από την άλλη, αναδεικνύουν με τον καλύτερο τρόπο τις σημαντικές δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας στην πρωτογενή παραγωγή, δίνοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα στους καταναλωτές μέσα από ένα απλό συνεταιριστικό σχήμα να παράγουν οι ίδιοι την ενέργεια που καταναλώνουν.

Συνεχίζοντας με το πρόβλημα της έλλειψης ρευστότητας είναι αλήθεια ότι μετά την κατάργηση της Αγροτικής Τράπεζας ο χώρος έμεινε χωρίς πιστωτικό εργαλείο, ενώ η κερδοσκοπία των μεσαζόντων και οι καθυστερήσεις των πληρωμών δυσχέραιναν σε μεγάλο βαθμό τον παραγωγό.

Για τον λόγο αυτό θεσπίστηκε η «κάρτα του αγρότη» με χαμηλό επιτόκιο, εξασφαλίζοντας έτσι χαμηλότοκη χρηματοδότηση στους αγρότες για την κάλυψη των άμεσων αναγκών τους οι οποίες σχετίζονται με την αγροτική εκμετάλλευση. Παράλληλα με τον νόμο για τα νωπά και ευπαθή αγροτικά προϊόντα δεν επιτρέπεται η πληρωμή τους πέραν των 60 ημερών.

Βέβαια είναι αναγκαίο να ξαναδοθούν νέα αγροτικά δάνεια, προσαρμοσμένα στις σημερινές οικονομικές συνθήκες και καινούργια χρηματοδοτικά εργαλεία που θα διευκολύνουν και θα στηρίζουν ακόμα περισσότερο τις προσπάθειες κυρίως των μικρών και μεσαίων παραγωγών, οι οποίοι αγαπούν αυτό που κάνουν και οι οποίοι επιθυμούν να καταστήσουν τα προϊόντα τους ανταγωνιστικά.

Ορισμένα από αυτά τα σημαντικά εργαλεία που σχεδιάζει η κυβέρνηση για το επόμενο διάστημα είναι το πρόγραμμα χρηματοδότησης μικροπιστώσεων που θα προωθεί τα χαμηλότοκα δάνεια έως 25.000 ευρώ και το πρόγραμμα ενίσχυσης των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων, με ποσό στήριξης ίσο με 14.000 ευρώ για κάθε δικαιούχο.

Τέλος, η έλλειψη ισχυρών συνεργατικών σχημάτων, εξαιτίας του προηγούμενου σαθρού μοντέλου συνεταιρισμών που δικαίως οδήγησε στην έλλειψη εμπιστοσύνης των παραγωγών, έχει αποδυναμώσει τη διαπραγματευτική θέση τους απέναντι στους εμπόρους.

Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα νέο παραγωγικό μοντέλο με ισχυρό υπόβαθρο τους συνεταιρισμούς και τις ομάδες παραγωγών, που να δίνει προστιθέμενη αξία στα προϊόντα συνεισφέροντας στην αύξηση και τη δικαιότερη κατανομή του αγροτικού εισοδήματος και ευρύτερα στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών. Η βιώσιμη παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας επιτυγχάνεται με την εξυγίανση του συνεταιριστικού κινήματος και για αυτόν τον λόγο η κυβέρνηση προέβη σε μια σειρά κινήσεων που θέτουν το θεσμικό πλαίσιο για τους συνεταιρισμούς, προσπαθώντας να κάνει τη συμμετοχή των παραγωγών ολοένα και πιο ελκυστική.

Οι συνθήκες της νέας εποχής απαιτούν αγρότες καταρτισμένους, ενημερωμένους, προσαρμοσμένους στη σύγχρονη πραγματικότητα και κυρίως ενωμένους. Νέες τεχνολογίες που συνδυάζουν δίκτυα διανομής, logistics, ψηφιακό μετασχηματισμό και ευφυή γεωργία μπορούν να οδηγήσουν στην αύξηση του κέρδους του παραγωγού μέσω της μείωσης του κόστους παραγωγής, της βελτίωσης της ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος και της αύξησης της παραγωγής λόγω της καλύτερης αντιμετώπισης των αναγκών των καλλιεργειών σε λίπανση, άρδευση και φυτοπροστασία.

Η συσπείρωση των «μικρών» αγροτών μέσω οργανώσεων και ομάδων παραγωγών, η κοινή επιχειρηματική δραστηριότητα και η συνεργασία που θα δημιουργήσει μοναδικά ελληνικά προϊόντα με γνώμονα την καινοτομία και τη βιωσιμότητα, αποτελούν μονόδρομο για να μπορέσουν να σταθούν στις ολοένα και πιο ανταγωνιστικές συνθήκες που επιβάλλει ο νεοφιλελεύθερος καπιταλισμός της εποχής μας.

Αυτές τις πολιτικές και τις ανισότητες παλεύουμε να εξαλείψουμε, κυρίως μέσα από τη διατήρηση των κονδυλίων για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική στα τρέχοντα επίπεδα αλλά και την αποφυγή της εξωτερικής σύγκλισης των άμεσων ενισχύσεων. Το οφείλουμε στις επόμενες γενιές!

Αρθρο του βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Λάρισας, Νίκου Παπαδόπουλου στην Εφημερίδα των Συντακτών

Σχόλια απενεργοποιημένα.

Powered by themekiller.com