Οι ΣΥΝΕΚ για την Επιλογή Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου

0

Σε ανακοίνωση των Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων αναφέρονται τα εξής:

«Κομβικό ρόλο στις νέες δομές της εκπαίδευσης, έχουν τα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού σχεδιασμού (ν. 4547/2018). Τα ΠΕΚΕΣ ενσωματώνουν τις αρμοδιότητες των υφισταμένων Περιφερειακών Κέντρων Επιμόρφωσης (ΠΕΚ), καθώς και αυτές των σχολικών συμβούλων, με βασικό έργο τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό, την επιστημονική, παιδαγωγική καθοδήγηση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, καθώς  και την υποστήριξη του προγραμματισμού και της αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων.

Παρόλο που ο επικαλούμενος στόχος είναι να βοηθήσουν στην ενσωμάτωση διασκορπισμένων διαδικασιών σε μια ενιαία δομή, η υποστελέχωση αυτών των δομών, την οποία είχαμε εξαρχής επισημάνει, υπάρχει κίνδυνος να οδηγήσει στην αναποτελεσματικότητά τους. Ο αριθμός των συντονιστών είναι δραστικά μικρότερος από αυτόν των συμβούλων, μάλιστα σε ορισμένους κλάδους οι συντονιστές έχουν αρμοδιότητες σε παραπάνω από δύο ΠΕΚΕΣ, δηλαδή ένας συντονιστής αντιστοιχεί σε δεκάδες σχολεία που μπορεί να διασπείρονται σε μεγάλη γεωγραφική έκταση, ενώ οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντά τους έχουν ασαφή όρια, που χρειάζεται να συγκεκριμενοποιηθούν.

Η διαδικασία για την επιλογή στελεχών των ΠΕΚΕΣ (Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου-ΣΕΕ) ξεκίνησε με Υ.Α. (Αριθμ. Φ.351.1 /3/100766/Ε3 19/6/2018) και είναι σε εξέλιξη αυτή την περίοδο (Ιούλιος-Αύγουστος) με φανερές και αντικειμενικές δυσκολίες, λόγω του μεγάλου αριθμού αιτήσεων, (ιδιαίτερα για περιοχές όπως Αθήνα και Θεσσαλονίκη), της έλλειψης ηλεκτρονικού συστήματος αιτήσεων, και κυρίως, λόγω της μεγάλης πίεσης χρόνου από το Υπουργείο για να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες μέχρι το τέλος Αυγούστου.

Σύμφωνα με τις θέσεις των ΣΥΝΕΚ, στην επιλογή των στελεχών, πλην Δ/ντών και υποδ/ντών σχολείων, τα αντικειμενικά κριτήρια θα πρέπει να έχουν τον καθοριστικότερο συντελεστή βαρύτητας,  και ταυτόχρονα, οι συντονιστές εκπαιδευτικού έργου, εκτός από την άρτια επιστημονική – παιδαγωγική κατάρτιση, θεωρούμε ότι θα πρέπει να έχουν και χαρακτηριστικά που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της συλλογικότητας, της συνεργασίας και της δημοκρατίας στο σχολείο, και  βέβαια στην ουσιαστική στήριξη των μάχιμων εκπαιδευτικών στο καθημερινό τους έργο. (Υπενθυμίζουμε ότι σταθερή θέση μας για την επιλογή διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων, είναι να εκλέγονται και να είναι ανακλητοί από το Σύλλογο διδασκόντων.)

Επειδή οι συντονιστές εκπαιδευτικού έργου θα έχουν ένα ιδιαίτερα κρίσιμο ρόλο που θα επιδρά στη διαμόρφωση του εκπαιδευτικού έργου αλλά και στη λειτουργία των σχολείων, οι αιρετοί κατά τη διάρκεια της συνέντευξης θα πρέπει με τις παρεμβάσεις τους να διαμορφώσουν κλίμα και πλαίσιο, ώστε να αναδειχτούν εκείνοι που  έχουν πραγματικά τις δυνατότητες να ανταποκριθούν στο σύνθετο έργο τους, σε όφελος του δημόσιου σχολείου, των εκπαιδευτικών και των μαθητών/τριών.

Ο ρόλος των αιρετών στα συμβούλια  επιλογής δεν μπορεί να είναι η αποχή, με έμμεση νομιμοποίηση της όποιας διαδικασίας, αλλά ένας ενεργός και παρεμβατικός ρόλος,  ώστε να διασφαλίζεται η εγκυρότητα των διαδικασιών, η διαφάνεια  και η αξιοκρατία.

Τέλος θεωρούμε αυτονόητο ότι θα υπάρξει μέριμνα για τη διακοπή των διαδικασιών την εβδομάδα του 15Αύγουστου και  την καταβολή  αποζημίωσης  λόγω μη χρήσης καλοκαιρινής άδειας.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΚ

Σχόλια απενεργοποιημένα.

Powered by themekiller.com