Διαγραφή δανείων για εκατοντάδες Λαρισαίους

0

* Τεράστιο το ενδιαφέρον * Τα τηλέφωνα του Οργανισμού στη Λάρισα πήραν “φωτιά” * Πάνω από 300 άτομα επισκέφθηκαν την υπηρεσία τις δύο πρώτες ημέρες ζητώντας ενημέρωση

Τη δυνατότητα κάποιοι να διαγράψουν οριστικά το δάνειο που έλαβαν από κεφάλαια του τ. ΟΕΚ και κάποιοι άλλοι να εξασφαλίσουν τον επαναπροσδιορισμό και τον τρόπο αποπληρωμής του δανείου τους απέκτησαν από την περασμένη εβδομάδα, πάνω από 2.000 νοικοκυριά του ν. Λάρισας.

Ο ΟΑΕΔ έθεσε την περασμένη Πέμπτη σε λειτουργία στην ιστοσελίδα του τη νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχει αναπτυχθεί για να υποστηρίξει την εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης 52246/3173/26.01.18, προκειμένου να υποβάλλουν αιτήσεις για να υπαχθούν σε μια ρύθμιση οποία προσφέρει εννιά διαφορετικούς τρόπους διακανονισμού του δανείου, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του, που ξεκινούν από τη διαγραφή ολόκληρου του δανείου και φτάνουν σε εκπτώσεις στο αρχικό κεφάλαιό του, στην επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής και στις έξτρα επιβραβεύσεις σε ανέργους, πολύτεκνους και «ευάλωτες» ομάδες…

Η υποβολή των αιτήσεων για την υπαγωγή στις ρυθμίσεις λήγει στις 19 Δεκεμβρίου 2018 και οι ωφελούμενοι δεν είναι μόνο αυτοί που πήραν στεγαστικό δάνειο από τα ίδια κεφάλαια του πρώην ΟΕΚ ( από το 1971 και μετά) αλλά και αυτοί που πήραν κατοικίες μέσα από τα ειδικά προγράμματα του Οργανισμού (ΠΑΚΑΔΙ). Για αυτούς που πήραν δάνεια από τράπεζες με επιδότηση του πρώην ΟΕΚ, οι ρυθμίσεις αυτές δεν ισχύουν αλλά στις προθέσεις της πολιτικής ηγεσίας του υπ. Εργασίας είναι να υπάρξει κάποια στιγμή μέριμνα και για την κατηγορία αυτή των δανειοληπτών, ο αριθμός των οποίων υπολογίζεται στις 45.000.

Γενικά πάντως το ενδιαφέρον είναι μεγάλο και στον ΟΑΕΔ Λάρισας τα τηλεφωνήματα πήραν φωτιά ενώ πάνω από 300 άτομα επισκέφθηκαν Πέμπτη και Παρασκευή την υπηρεσία για να ενημερωθούν με τη διαδικασία επειδή δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία. Επί του πρακτέου οι ενδιαφερόμενοι δανειολήπτες, συνολικά είναι 82.000 σε όλη τη χώρα, θα πρέπει να επισκεφθούν την κεντρική σελίδα του portal του ΟΑΕΔ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.oaed.gr, στο πεδίο «Κοινωνική Πολιτική» επιλέγουν «Ρύθμιση οφειλών δανειοληπτών από ίδια κεφάλαια του τ. ΟΕΚ» και μπαίνουν στην εφαρμογή χρησιμοποιώντας τους κωδικούς ΤΑΧΙS. Στη συνέχεια ακολουθούν τις οδηγίες που δίδονται αναλυτικά στον «Οδηγό Συμπλήρωσης Αίτησης Υπαγωγής για τις ρυθμίσεις». Γενικά η όλη διαδικασία είναι απλή καθώς όλα τα στοιχεία του δανείου είναι καταγεγραμμένα κατευθύνοντας τους δανειολήπτες στην αντίστοιχη ρύθμιση.

Προϋπόθεση υπαγωγής στις ρυθμίσεις αποτελεί η ιδιοκατοίκηση ή η χρήση της κατοικίας από τους γονείς, τα τέκνα και εν γένει συγγενείς β’ βαθμού, για την υπολειπόμενη διάρκεια του δανείου. Η ιδιοκατοίκηση και η χρήση διαπιστώνεται κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, ενώ ο ΟΑΕΔ διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου, τόσο για το αν καλύπτεται ο όρος της ιδιοκατοίκησης όσο και για το αν καλύπτεται για την υπολειπόμενη διάρκεια του δανείου.

Με βάση την Υπουργική Απόφαση, οι δανειολήπτες μπορούν μέσω της νέας ηλεκτρονικής εφαρμογής, να κάνουν αίτηση υπαγωγής στις ρυθμίσεις για:

* Διαγραφή οφειλών εφόσον το συνολικό χρέος είναι μέχρι 6.000 € (άληκτο κεφάλαιο + ληξιπρόθεσμες οφειλές + τόκοι υπερημερίας + τόκοι κεφαλαίου), κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Οι δανειολήπτες αυτοί θεωρείται ότι έχουν αποπληρώσει και δεν υφίσταται καμία εκκρεμότητα οφειλής προς τον ΟΑΕΔ. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Οργανισμού η διαγραφή αφορά στους 62.000 από τους 82.000 δανειολήπτες, δηλαδή στο 75% των δανειοληπτών.

* Διαγραφή των τόκων κεφαλαίου και υπερημερίας που έχουν επιβληθεί και δεν έχουν εισπραχθεί

* Μείωση κατά 15% του αρχικού ποσού δανείου για όλους τους δανειολήπτες

* Εκπτώσεις λόγω κοινωνικού κριτηρίου μετά την εφαρμογή της μείωσης του 15%:

α) 10% για συνταξιούχους, οικογένειες με μέλος ΑΜΕΑ, χήρους-χήρες με προστατευόμενο μέλος, σεισμόπληκτους-πυρόπληκτους, άτομα με αναπηρία 67%, μονογονεϊκές οικογένειες

β) 20% για πολύτεκνους (σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης)

Μετά την εφαρμογή των ανωτέρω μειώσεων-εκπτώσεων διαμορφώνεται το τελικό ποσό δανείου, από το οποίο αφαιρούνται τα ήδη καταβληθέντα ποσά (κεφάλαιο, τόκοι κεφαλαίου, τόκοι υπερημερίας, κεφαλαιοποιημένοι τόκοι) προκειμένου να υπολογιστεί η τελική οφειλή του δανειολήπτη, η οποία παραμένει άτοκη.

* Διαγραφή οφειλής, εφόσον ο δανειολήπτης έχει καταβάλει συνολικό ποσό μεγαλύτερο ή ίσο του 60% του τελικού ποσού δανείου. Πρόκειται για τη ρύθμιση 60%/40% η οποία ορίζει ότι όσοι έχουν πληρώσει το 60% ή και παραπάνω του δανείου, το δάνειο θεωρείται ότι έχει εξοφληθεί και καμία απαίτηση δεν υφίσταται εις βάρος τους. Θεωρείται αυτονόητο πως αν το συνολικό χρέος είναι πάνω από 6.000 ευρώ δεν μπορεί να διαγραφεί το δάνειο. Προσοχή όμως, για την κατηγορία αυτή των δανειοληπτών που για κάποια ευρώ κινδυνεύουν να χάσουν αυτή την ευκαιρία, συνετό είναι πριν από την υποβολή της αίτησης να φροντίσουν να μειώσουν κάτω από το όριο, το οφειλόμενο ποσό του δανείου…

* Επιμήκυνση κατά 10 έτη του χρόνου αποπληρωμής της οφειλής, είτε σε ισχύ ο συμβατικός χρόνος εξόφλησης της δανειακής σύμβασης, είτε ο προβλεπόμενος χρόνος αποπληρωμής έχει λήξει και εξακολουθούν να υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές. Στην περίπτωση αυτή, η επιμήκυνση του χρόνου εκκινεί από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης ένταξης στις ρυθμίσεις

* Εκπτώσεις σε περίπτωση ταχύτερης αποπληρωμής του δανείου. Σ’ αυτές εντάσσονται όλοι οι δανειολήπτες που θέλουν να ξεμπερδεύουν με το δάνειο του ΟΕΚ μια ώρα αρχύτερα. Δηλαδή όσοι οφειλέτες πληρώσουν μέρος της οφειλής τους που να είναι ίσο με τα ήδη καταβληθέντα ποσά δικαιούνται μείωση 40% του εναπομείναντος δανείου, αν δώσουν το 60% σε πέντε χρόνια, μείωση 20% αν καταβάλουν το υπόλοιπο 80% σε οκτώ χρόνια.

* Αναστολή πληρωμής, τμηματικά για έξι έως και 36 μήνες, εφόσον ο δανειολήπτης εντάσσεται αποδεδειγμένα στην κατηγορία των ανέργων και για συγκεκριμένο διάστημα, που ορίζεται από το Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, για όσους αποδεδειγμένα αδυνατούν να καταβάλλουν την μηνιαία δόση

* Ρυθμίσεις καταβολής ελάχιστης μηνιαίας δόσης ανάλογα με το συνολικό χρέος και το οικογενειακό εισόδημα, κατόπιν αιτιολογημένης αίτησης προς τον ΟΑΕΔ.

ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης, οι δικαιούχοι θα πρέπει να προσκομίσουν στην αρμόδια Υπηρεσία τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προς επαλήθευση των δηλούμενων στοιχείων, ώστε να οριστικοποιηθεί η καταχώριση της αίτησής τους. Πάντως για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού, η προσέλευση των δικαιούχων στις κατά τόπους υπηρεσίες θα γίνεται κατόπιν πρόσκλησης του ΟΑΕΔ σε προγραμματισμένο ραντεβού. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον τηλεφωνικό αριθμό 11320 (τηλεφωνικό κέντρο ΟΑΕΔ).

Ρεπορτάζ του Γιώργου Νούλη στην εφημερίδα «Ελευθερία»

Σχόλια απενεργοποιημένα.

Powered by themekiller.com