Ετικέττα: Γυμνάσιο

Εκπαίδευση

Προϋπολογισμός ΕΣΠΑ 13.700.000 ευρώ Υποστήριξη μαθητών της Γ τάξης Γυμνασίου σε εβδομαδιαία βάση μετά τη…