Ετικέττα: Αυγή

Αρθρογραφία

Κρείττον σιγάν μπροστά στην καταστροφή. Τόσα ζώα νεκρά, τόσα δέντρα και σπαρτά καμένα, τόσες περιουσίες…

1 2 3 64