Θεσμικές τομές στον αγροτικό τομέα

0

Αρθρο του Νίκου Παπαδόπουλου*

Η ανάληψη της διακυβέρνησης από τον ΣΥΡΙΖΑ το 2015, οδήγησε την χώρα μας στην έξοδο από τα μνημόνια, δίνοντας τον απαραίτητο δημοσιονομικό χώρο σε μια αριστερή κυβέρνηση να εφαρμόσει τη δική της κοινωνική πολιτική. Σε αντίθεση με τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές, που οδήγησαν στην φτωχοποίηση των μεσαίων και αδύναμων στρωμάτων της ελληνικής κοινωνίας, ο κοινωνικός προσανατολισμός που διέπει την κοινοβουλευτική μας δράση κατάφερε σε μεγάλο βαθμό να θωρακίσει τα ευάλωτα κοινωνικά στρώματα.

Ο αγροτικός τομέας, που αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης της χώρας, ταλανιζόταν από χρόνια άλυτα προβλήματα, τα οποία και οδήγησαν στην υποβάθμισή του.  Ετσι, δώσαμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην εξόφληση οικονομικών υποχρεώσεων παρελθόντων ετών, στη μέριμνα για τα πιο αδύναμα αγροτικά στρώματα και στην προώθηση εκκρεμοτήτων. Προχωρήσαμε σε μια σειρά θεσμικών παρεμβάσεων που αφορούν σε κατηγορίες όπως το ασφαλιστικό και το φορολογικό των αγροτών, σε ενεργοποίηση μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και σε νομοσχέδια που θέτουν το θεσμικό πλαίσιο για την ενίσχυση και την προστασία της αγροτικής ανάπτυξης.

Στο ασφαλιστικό

– Διασφαλίσαμε πενταετή μεταβατικότητα του ταμείου ασφάλισης των αγροτών έως το 2021

– Θεσπίσαμε εθνική σύνταξη στα 384 ευρώ

– Θεσπίσαμε κλιμάκωση των εισφορών για ηπιότερη μετάβαση στο προβλεπόμενο ύψος

– Διατηρήσαμε το ύψος των συντάξεων ΟΓΑ χωρίς καμία μείωση

– Δώσαμε την δυνατότητα οικογενειακού επιμερισμού εισφορών και συντάξεων

– Πετύχαμε μείωση κατά 1/3 της επιβάρυνσης για τις ασφαλιστικές εισφορές στον κλάδο της συνταξιοδοτικής δαπάνης των αγροτών

Στο φορολογικό

– Θεσπίσαμε για πρώτη φορά την προστασία των άμεσων  κοινοτικών ενισχύσεων του Πυλώνα I της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής που λαμβάνουν οι αγρότες, από κατασχέσεις, παρακρατήσεις και συμψηφισμούς μέχρι του ποσού των 7.500 ευρώ ετησίως, με παράλληλη ισχύ του ακατάσχετου του λογαριασμού ύψους 1.250 ευρώ μηνιαίως

– Θεσπίσαμε στο φορολογητέο εισόδημα να συμμετέχει μόνο η βασική ενίσχυση και να διατηρείται αφορολόγητο για την  πράσινη και συνδεδεμένη ενίσχυση μέχρι 12.000 ευρώ, ενώ στο φορολογητέο εισόδημα δεν υπολογίζεται το σύνολο των ενισχύσεων του 2ου πυλώνα της ΚΑΠ και των αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ

– Θεσπίσαμε το αφορολόγητο στα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα και στην εξισωτική αποζημίωση

– Αποφύγαμε την επιβολή φόρου με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης όταν το τεκμαρτό εισόδημα είναι ίσο με το αφορολόγητο

– Θέσαμε ως υποχρεωτική την τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων

– Κάναμε πράξη τον εξωδικαστικό μηχανισμό των αγροτών με ακατάσχετο όσων ενταχθούν

– Μειώσαμε σε δυο φάσεις του ΕΝΦΙΑ, των φορολογικών συντελεστών στις επιχειρήσεις από το 29% στο 25% με ρυθμό 1% το χρόνο σε ορίζοντα τετραετίας αλλά και του φόρου στα μερίσματα από το 15% στο 10%,για τους αγρότες

Θεσμικές τομές:

– Θεσπίσαμε νόμους για τους συνεταιρισμούς, τα Νωπά/Ευαλλοίωτα προϊόντα, τις βοσκήσιμες γαίες, τις Ενεργειακές Κοινότητες, δασικούς χάρτες

– Μείωση ΦΠΑ 13% σε ειδικές κατηγορίες εισροών(αγροεφόδια, ζωοτροφές)

– Επιστροφή ΦΠΑ σε αγρότες ειδικού καθεστώτος

– Έκδοση κάρτας αγρότη με χαμηλότοκη χρηματοδότηση

– Ίδρυση ΟΔΙΑΓΕ, για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας προς όφελος των νέων αγροτών

– Κατάργηση ΕΦΚ στο κρασί

– Ρύθμιση χρεών στην ΔΕΗ και ΓΟΕΒ-ΤΟΕΒ

– Διευθέτηση κόκκινων αγροτικών δανείων

– Κατάργηση τέλους επιτηδεύματος για συνεταιρισμένους αγρότες

– Εισαγωγή εργόσημου

– Εντατικοποίηση των ελέγχων στην αγορά κρέατος

– Παράταση παραχώρησης ακινήτων ΥΠΑΑΤ σε νέους ανέργους και κατά κύριο επάγγελμα αγρότες κατά 5 έτη

– Παράταση της προθεσμίας της υποβολής των αιτήσεων για την νομιμοποίηση των υφιστάμενων κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4056/2012 κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται εντός ή πλησίον κατοικημένων περιοχών

– Αυστηροποίηση των μέτρων ελέγχου στην αγορά γάλακτος

Επιπλέον, εκδόθηκαν Υπουργικές Αποφάσεις και ΚΥΑ για την Οικοτεχνία(βιομηχανική κάνναβη, φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά), για τα μέτρα ελέγχου στην αγορά γάλακτος, για τις ρυθμίσεις θεμάτων εμπορίας και διακίνησης των ακτινιδίων, για την λειτουργία των Αγορών Παραγωγών Βιολογικών Προϊόντων, για την Εθνική Στρατηγική για τα Δάση.

Ολοκληρώθηκαν ο νέος χάρτης μειονεκτικών περιοχών της χώρας, ο σχεδιασμός του προγράμματος «Ευφυής Γεωργία», η χορήγηση ενισχύσεων «deminimis» σε αιγοπροβατοτρόφους και καπνοπαραγωγούς και ροδακινοπαραγωγούς, η δημιουργία της τράπεζας γενετικού υλικού και η υπογραφή του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου Θεσσαλίας.

Ενεργοποίηση Μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης(ΠΑΑ)

– Στήριξη  νέων γεωργών έως 40 ετών

– Κατάρτιση νέων γεωργών

– Βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία

– Σύσταση Ομάδων και οργανώσεων Παραγωγών

– Πρόωρη συνταξιοδότηση

– Σχέδια βελτίωσης

– Υπομέτρο  για Επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις που αποσκοπούν στη μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής

– Δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις από τα προγράμματα LEADER

– Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων

– Ένταξη νέων γεωργών στην νιτρορύπανση και στα σχέδια βελτίωσης

– Δάσωση Γεωργικών γαιών

– Ένταξη του συνόλου έργων Αγροτικής Οδοποιίας των περιφερειών

– Μέτρο παροχής Γεωργικών Συμβούλων

Ετοιμάζονται από τα αρμόδια υπουργεία σημαντικές πρωτοβουλίες για το 2019, οι οποίες αφορούν την:

– Προετοιμασία νόμου για την συνδικαλιστική εκπροσώπηση των αγροτών και κτηνοτρόφων

– Προετοιμασία νομοθετικού πλαισίου με το οποίο θα δίνεται προτεραιότητα στην αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων των υπό εκκαθάριση συνεταιρισμών

– Προώθηση νομοθετικής ρύθμισης για τα αποστάγματα που θα αντιμετωπίσει οριστικά το πρόβλημα των αμβυκούχων-παραγωγών τσίπουρου

– Προώθηση ρύθμισης για την επόμενη χρονιά στο θέμα των «ανοιχτών τιμών» στο βαμβάκι, σύμφωνα με την οποία η τιμή θα είναι γνωστή στους παραγωγούς με την παράδοση ή θα είναι προσυμφωνημένη με συμβόλαιο υπογεγραμμένο από την σπορά

– Ενεργοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων για τους αγρότες που εντάσσονται σε προγράμματα

– Αναμόρφωση του κανονισμού του ΕΛΓΑ, προκειμένου να προσαρμοστεί στις νέες καλλιέργειες, τα νέα μετεωρολογικά δεδομένα και την κλιματική αλλαγή

– Αναζήτηση όσο το δυνατόν περισσότερων κονδυλίων για την προκήρυξη του Μέτρου της Βιολογικής Γεωργίας

Ο εκσυγχρονισμός της ελληνικής γεωργίας σε θεσμικό και αλλά και πρακτικό επίπεδο είναι απαραίτητος για την ενίσχυση του ανταγωνισμού της στην σημερινή παγκοσμιοποιημένη αγορά.

Θέτοντας ως βασικούς στόχους τη μείωση του κόστους παραγωγής στο χωράφι, την αύξηση των σημερινών επιπέδων χρηματοδότησης και για τους δύο πυλώνες της ΚΑΠ, την παραγωγή και μεταποίηση ποιοτικών προϊόντων και τέλος την αναβίωση του συνεταιριστικού κινήματος, θέλουμε μέσα από την αγροτική παραγωγή, να αναδειχθούν τα σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας μας. Και θα το πετύχουμε!

*Ο Νίκος Παπαδόπουλος είναι βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Λάρισας

Σχόλια απενεργοποιημένα.

Powered by themekiller.com