Για μια νέα αναπτυξιακή αγροτική πολιτική

0

Με τον πρώτο μεταμνημονιακό προϋπολογισμό που ψηφίσαμε στη Βουλή εδώ κι έναν μήνα, θέσαμε τις βάσεις για το νέο κοινωνικό κράτος που αποτελεί κεντρικό πυλώνα για την ανάπτυξη της χώρας μας. Με μια σειρά μόνιμων ευνοϊκών μέτρων που προέκυψαν από την αξιοποίηση του δημοσιονομικού χώρου που πετύχαμε με την πολιτική μας, καταφέραμε να θωρακίσουμε τα φτωχά και μεσαία στρώματα και να κατοχυρώσουμε τα κοινωνικά και δημοκρατικά τους δικαιώματα, τα οποία είχαν καταστρατηγηθεί από τις προηγούμενες πολιτικές του νεοφιλελευθερισμού.

Στον αγροτικό τομέα που είναι κομβικής σημασίας, λύσαμε χρονίζοντα προβλήματα της αγροτικής παραγωγής και οικονομίας, εξοφλήσαμε οικονομικές υποχρεώσεις παρελθόντων ετών, μεριμνήσαμε για τα πιο αδύναμα αγροτικά στρώματα και ρυθμίσαμε επείγουσες εκκρεμότητες. Προχωρήσαμε σε μια σειρά θεσμικών παρεμβάσεων που αφορούν σε κατηγορίες όπως το ασφαλιστικό και το φορολογικό των αγροτών, σε ενεργοποίηση μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και σε νομοσχέδια που θέτουν το θεσμικό πλαίσιο για την ενίσχυση και την προστασία της αγροτικής ανάπτυξης. Ειδικότερα:

Στο ασφαλιστικό

– Διασφαλίσαμε πενταετή μεταβατικότητα του ταμείου ασφάλισης των αγροτών έως το 2021

– Θεσπίσαμε εθνική σύνταξη στα 384 ευρώ

– Θεσπίσαμε κλιμάκωση των εισφορών για ηπιότερη μετάβαση στο προβλεπόμενο ύψος

– Διατηρήσαμε το ύψος των συντάξεων ΟΓΑ χωρίς καμία μείωση

– Δώσαμε τη δυνατότητα οικογενειακού επιμερισμού εισφορών και συντάξεων

– Πετύχαμε μείωση κατά 1/3 της επιβάρυνσης για τις ασφαλιστικές εισφορές στον κλάδο της συνταξιοδοτικής δαπάνης των αγροτών

Στο φορολογικό

– Θεσπίσαμε για πρώτη φορά την προστασία των άμεσων κοινοτικών ενισχύσεων του Πυλώνα I της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής που λαμβάνουν οι αγρότες, από κατασχέσεις, παρακρατήσεις και συμψηφισμούς μέχρι του ποσού των 7.500 ευρώ ετησίως, με παράλληλη ισχύ του ακατάσχετου του λογαριασμού ύψους 1.250 ευρώ μηνιαίως.

– Θεσπίσαμε στο φορολογητέο εισόδημα να συμμετέχει μόνο η βασική ενίσχυση και να διατηρείται αφορολόγητο για την πράσινη και συνδεδεμένη ενίσχυση μέχρι 12.000 ευρώ, ενώ στο φορολογητέο εισόδημα δεν υπολογίζεται το σύνολο των ενισχύσεων του 2ου πυλώνα της ΚΑΠ και των αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ.

– Θεσπίσαμε το αφορολόγητο στα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα και στην εξισωτική αποζημίωση.

– Αποφύγαμε την επιβολή φόρου με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης, όταν το τεκμαρτό εισόδημα είναι ίσο με το αφορολόγητο.

– Θέσαμε ως υποχρεωτική την τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων.

– Κάναμε πράξη τον εξωδικαστικό μηχανισμό των αγροτών με ακατάσχετο όσων ενταχθούν.

– Μειώσαμε σε δύο φάσεις του ΕΝΦΙΑ, των φορολογικών συντελεστών στις επιχειρήσεις από το 29% στο 25% με ρυθμό 1% τον χρόνο σε ορίζοντα τετραετίας, αλλά και του φόρου στα μερίσματα από το 15% στο 10%, για τους αγρότες.

Όσον αφορά στις θεσμικές τομές, προχωρήσαμε στις παρακάτω:

– Νόμος για το υπαίθριο εμπόριο

– Νόμος για τους συνεταιρισμούς

– Νόμος για τα Νωπά / Ευαλλοίωτα

– Νόμος για τις βοσκήσιμες γαίες

– Νόμος για τις Ενεργειακές Κοινότητες

– Νόμος για δασικούς χάρτες

– Μείωση ΦΠΑ 13% σε ειδικές κατηγορίες εισροών (αγροεφόδια, ζωοτροφές)

– Επιστροφή ΦΠΑ σε αγρότες ειδικού καθεστώτος

– Έκδοση κάρτας αγρότη με χαμηλότοκη χρηματοδότηση

– Ίδρυση ΟΔΙΑΓΕ, για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας κυρίως προς όφελος των νέων αγροτών

– Κατάργηση ΕΦΚ στο κρασί

– Ρύθμιση χρεών στην ΔΕΗ και ΓΟΕΒ-ΤΟΕΒ

– Διευθέτηση κόκκινων αγροτικών δανείων

– Κατάργηση τέλους επιτηδεύματος για συνεταιρισμένους αγρότες

– Εισαγωγή εργόσημου

– Εντατικοποίηση των ελέγχων στην αγορά κρέατος

– Παράταση παραχώρησης ακινήτων ΥΠΑΑΤ σε νέους ανέργους και κατά κύριο επάγγελμα αγρότες κατά 5 έτη

– Παράταση της προθεσμίας της υποβολής των αιτήσεων για την νομιμοποιήση των υφιστάμενων κατά την έναρξη ισχύος του Ν. 4056/2012 κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται εντός ή πλησίον κατοικημένων περιοχών

– Αυστηροποίηση των μέτρων ελέγχου στην αγορά γάλακτος

Επιπλέον, εκδόθηκαν Υπουργικές Αποφάσεις και Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις για την Οικοτεχνία (βιομηχανική κάνναβη, φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά), για τα μέτρα ελέγχου στην αγορά γάλακτος, για τις ρυθμίσεις θεμάτων εμπορίας και διακίνησης των ακτινιδίων, για πρόσθετα διαχειριστικά μέτρα για την αλιεία της βιντζότρατας, για τη λειτουργία των Αγορών Παραγωγών Βιολογικών Προϊόντων, για την Εθνική Στρατηγική για τα Δάση. Ολοκληρώθηκαν ο νέος χάρτης μειονεκτικών περιοχών της χώρας μας, ο σχεδιασμός του προγράμματος «Ευφυής Γεωργία», η χορήγηση ενισχύσεων «de minimis» σε αιγοπροβατοτρόφους και καπνοπαραγωγούς και ροδακινοπαραγωγούς, η δημιουργία της τράπεζας γενετικού υλικού και τέλος η υπογραφή του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου Θεσσαλίας.

Ενεργοποίηση μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)

– Στήριξη νέων γεωργών έως 40 ετών

– Κατάρτιση νέων γεωργών

– Βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία

– Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών

– Πρόωρη συνταξιοδότηση

– Σχέδια βελτίωσης

– Υπομέτρο για επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις που αποσκοπούν στη μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής

– Δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις από τα προγράμματα LEADER

– Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση / εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων

– Ένταξη νέων γεωργών στη νιτρορύπανση και στα σχέδια βελτίωσης

– Δάσωση γεωργικών γαιών

– Ένταξη του συνόλου έργων αγροτικής οδοποιίας των περιφερειών

– Μέτρο παροχής γεωργικών συμβούλων

– Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες.

Επιπρόσθετα, προχωρήσαμε σε ενεργοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑΛΘ) 2014-2020, η οποία μέσω προσκλήσεων ανήλθε σε 340 εκατομμύρια ευρώ περίπου και αφορούσε την ενεργοποίηση 19 μέτρων.

Παράλληλα, ετοιμάζονται από τα αρμόδια υπουργεία σημαντικές πρωτοβουλίες για το 2019, οι οποίες αφορούν την:

  1. Προετοιμασία νόμου για τη συνδικαλιστική εκπροσώπηση των αγροτών και κτηνοτρόφων
  2. Προετοιμασία νομοσχεδίου για την αλιεία με κεντρικό πυρήνα τη διατήρηση των ιχθυαποθεμάτων
  3. Προετοιμασία νομοθετικού πλαισίου με το οποίο θα δίνεται προτεραιότητα στην αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων των υπό εκκαθάριση συνεταιρισμών
  4. Ενεργοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων για τους αγρότες που εντάσσονται σε προγράμματα
  5. Αναζήτηση όσο το δυνατόν περισσότερων κονδυλίων για την προκήρυξη του Μέτρου της Βιολογικής Γεωργίας
  6. Ενημέρωση των αγροτών μέσω των γεωπόνων και έρευνα για νέες μεθόδους αντιμετώπισης κυρίως του δάκου.

Θέτουμε τις βάσεις για μια νέα αναπτυξιακή αγροτική πολιτική διότι ο πρωτογενής τομέας αποτελεί την κινητήρια δύναμη για την παραγωγική ανασυγκρότηση της οικονομίας. Βασική μας προτεραιότητα είναι να αυξηθούν τα σημερινά επίπεδα χρηματοδότησης και για τους δυο πυλώνες της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), έτσι ώστε να αποκτήσουν κίνητρα οι νέοι αγρότες να ασχοληθούν με το αγροτικό επάγγελμα, δίνοντας βάρος στην παραγωγή ποιοτικών προϊόντων και στη μεταποίησή τους.

Τέλος, με το βλέμμα στραμμένο στη μείωση του κόστους παραγωγής στο χωράφι και στην αναβίωση του συνεταιριστικού κινήματος, μπορούμε να πετύχουμε την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και την προβολή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας μας.

*Αρθρο του βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Λάρισας, Νίκου Παπαδόπουλου

Σχόλια απενεργοποιημένα.

Powered by themekiller.com