Η κύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης είναι προϋπόθεση για την ουσιαστική ισότητα

0

Η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στη μακρόχρονη και σταθερή προσπάθεια του Συμβουλίου της Ευρώπης να εξασφαλίσει τον σεβασμό των δικαιωμάτων των γυναικών.

Ένα πάγιο αίτημα του φεμινιστικού κινήματος αλλά και σημαντική πολιτική προτεραιότητα γίνεται πλέον πράξη με την ολοκλήρωση του νομοσχεδίου που έχει ήδη τεθεί σε δημόσια διαβούλευση και θα ψηφιστεί άμεσα από την ελληνική Βουλή.

Η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, όπως καθιερώθηκε να ονομάζεται, στοχεύει στην πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, ώστε τα θύματα της βίας να απολαμβάνουν ίσης προστασίας σε όλα τα κράτη – μέλη του Συμβουλίου.

Στον ελληνικό εφαρμοστικό νόμο που είναι προς ψήφιση, οι τροποποιήσεις των διατάξεων του Ποινικού κώδικα και συγκεκριμένων νόμων συμπεριλαμβάνουν τα εξής:

* Τα έθιμα, οι παραδόσεις και η θρησκεία του δράστη δεν μειώνουν την ποινή του δράστη.

* Αναστολή παραγραφής και των εγκλημάτων ενδοοικογενειακής βίας μέχρι την ενηλικίωση του θύματος και για ένα έτος μετά εφόσον πρόκειται για πλημμέλημα, και για τρία έτη μετά εφόσον πρόκειται για κακούργημα.

* Η καταπίεση γυναίκας σε πράξη ακρωτηριασμού η αυτοακρωτηριασμού τιμωρείται με φυλάκιση.

* Ο εξαναγκαστικός γάμος συμπεριλαμβάνεται ως σκοπός στο ποινικό αδίκημα της εμπορίας των ανθρώπων.

* Προβλέπεται νέα διάταξη για το λεγόμενο stalking (εξακολουθητική παρενοχλητική συμπεριφορά).

* Στην έννοια της οικογένειας για την ενδοοικογενειακή βία συμπεριλαμβάνονται και τα πρόσωπα που συνδέονται η συνδέονταν με σύμφωνο συμβίωσης.

* Αν ο δράστης δεν ολοκληρώσει το ειδικό συμβουλευτικό – θεραπευτικό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας σε δημόσιο φορέα, σε όποιον τόπο και για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται τούτο αναγκαίο από τους αρμόδιους θεραπευτές, η υπόθεση ανασύρεται από το αρχείο και συνεχίζεται η ποινική διαδικασία κατά του δράστη.

* Διευρύνεται η έννοια της αποζημίωσης και επιταχύνονται οι διαδικασίες.

* Απαγορεύεται η άδεια οπλοφορίας του δράστη.

* Απαγορεύεται η επιστροφή αλλοδαπού προσώπου που είναι θύμα ενδοοικογενειακής βίας.

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) είναι αρμόδια για τον συντονισμό, την υλοποίηση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των πολιτικών και μέτρων πρόληψης και καταπολέμησης όλων των μορφών βίας που καλύπτονται από τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, καθώς επίσης είναι υπεύθυνη να συντονίζει τη συλλογή στοιχείων, να τα αναλύει – επεξεργάζεται και να δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα.

Να σημειωθεί ότι στη χώρα μας λειτουργεί ήδη ένα Πανελλαδικό Δίκτυο που υποδέχεται και στηρίζει γυναίκες που έχουν υποστεί οποιαδήποτε μορφή βίας. Εποπτεύεται από τη ΓΓΙΦ και αποτελείται από την τηλεφωνική γραμμή 15900 SOS, τα 39 Συμβουλευτικά Κέντρα και τους 19 Ξενώνες Φιλοξενίας των γυναικών αλλά και των παιδιών τους. Παρέχεται ψυχολογική και κοινωνική, συμβουλευτική, νομική και εργασιακή στήριξη και μικρής διάρκειας φιλοξενία.

Οι υπηρεσίες των δομών συμπληρώνονται με τη δικτύωση και τη συνεργασία με τα κατά τόπους αστυνομικά τμήματα και νοσοκομεία, των οποίων το προσωπικό συστηματικά εκπαιδεύεται από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) με το οποίο έχουμε υπογράψει πρωτόκολλο συνεργασίας.

Η αντιμετώπιση της έμφυλης βίας, μας αφορά όλους και όλες. Χρειάζεται συνέχεια και συνέργεια πολλών δυνάμεων και φορέων. Της Πολιτείας, της Αυτοδιοίκησης, των επιχειρήσεων, των συνδικάτων, των φεμινιστικών οργανώσεων, της κοινωνίας των πολιτών.

Με οδηγούς μας τις αρχές και τις αξίες της ισότητας δεν παραιτούμαστε ούτε μια στιγμή από τον στόχο μας, ο οποίος συνοψίζεται στη σύνθεση μιας κοινωνίας με ίσα δικαιώματα και ελευθερίες για όλες και όλους.

Εύη Παπανίκα, μέλος της Γραμματείας Φεμινιστικής Πολιτικής/Φύλου του ΣΥΡΙΖΑ

 

Σχόλια απενεργοποιημένα.

Powered by themekiller.com