Άρθρο του βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Λάρισας Νίκου Παπαδόπουλου για το υπαίθριο εμπόριο

0

Το σχέδιο νόμου για την  Άσκηση Υπαιθρίων Εμπορικών Δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμό της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις, που ψηφίσαμε πριν λίγες μέρες στην βουλή,  αποτελεί κατά κοινή ομολογία των παραγωγικών φορέων που συμμετείχαν στον μακρόχρονο και εξαντλητικό επί ενάμιση χρόνο διάλογο με το Υπ. Οικονομίας  και Ανάπτυξης, και αποτυπώθηκε με τον πιο επίσημο τρόπο στη σχετική συνεδρίαση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου,  μια σημαντική νομοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης μας.

Στο 1ο μέρος του σχεδίου νόμου, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας συγκεκριμένων υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων ενώ το 2ο μέρος του σχέδιο νόμου στοχεύει στην εξέλιξη του θεσμού των Επιμελητηρίων, την αναβάθμιση τους  ως σύμβουλοι της Πολιτείας, τη λειτουργία τους σαν αναπτυξιακός μοχλός ιδίως σε περιφερειακό επίπεδο με παροχές υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στα μέλη τους. Τέλος, στο 3ο  Μέρος, περιλαμβάνονται διατάξεις του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης που αφορούν σε διάφορα σημαντικά ζητήματα, με σημαντικότερα τη θεσμική θωράκιση και βελτίωση της λειτουργίας του Συντονιστικού Κέντρου Εποπτείας Αγοράς και Αντιμετώπισης Παραεμπορίου του Μεικτού Κέντρου, την επαρκή και αξιοκρατική στελέχωση της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου, γνωστής σαν «Enterprise Greece», τροποποιήσεις σε Οργανωτικές Μονάδες της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους και  ορισμένες σημαντικές αλλαγές στον  Αναπτυξιακό Νόμο. Μία πολύ σημαντική διάταξη που αναδεικνύει τον κοινωνικό χαρακτήρα του νόμου, είναι αυτή του άρθρου 103, με την οποία μειώνονται στο ποσό των 500 €, όσα πρόστιμα επιβλήθηκαν με βάση το ν. 4264/2014 και μειώνει τα πρόστιμα των 5.000 € σε μεγάλο βαθμό.

Όσον αφορά στο υπαίθριο εμπόριο, για πρώτη φορά επιχειρείται να μπουν επιτέλους κανόνες αλλά  κυρίως και να εφαρμοστούν, στο επί δεκαετίες άναρχο τοπίο του υπαίθριου εμπορίου, το οποίο οι προηγούμενες κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ και ΝΔ, όχι από αμέλεια ή άγνοια, αλλά απολύτως από πολιτική σκοπιμότητα για εξυπηρέτηση των μικροκομματικών τους πελατειακών συμφερόντων, άφησαν έρμαιο στην  κακοδιοίκηση που οδήγησε στα φαινόμενα συγκρούσεων συμφερόντων μεταξύ των εμπλεκομένων κλάδων και στην κραυγαλέα παραβατικότητα. Η απουσία αδειοδότησης, η διακίνηση προϊόντων χωρίς παραστατικά, η διακίνηση προϊόντων “μαϊμού”, η ρουσφετολογική μεταχείριση και η διαπλοκή, η έντονη φοροδιαφυγή, είναι αυτά που χαρακτήριζαν αυτόν τον τομέα.

Το υπαίθριο εμπόριο μπορεί και πρέπει να είναι ένας πυλώνας ανάπτυξης της σύγχρονης οικονομίας. Για αυτό με το νομοσχέδιο αυτό χτυπάμε τις ρίζες των παθογενειών που είναι :

  1. Η πολυνομοθεσία, πολυμορφία, πολυαρχία με τις πολλές κατηγορίες αδειών υπαίθριου εμπορίου και με τις πολλές δημόσιες υπηρεσίες που εμπλέκονται στη διαχείριση των σχετικών θεμάτων που έχουν δημιουργήσει ένα χαώδες πλαίσιο αρμοδιοτήτων και οργάνων της διοίκησης.
  2. Τα πολλά αρρύθμιστα θέματα που έχουν σαν αποτέλεσμα η λειτουργία του υπαιθρίου εμπορίου να μη βασίζεται σε ένα σαφές, πλήρες και εύκολα εφαρμόσιμο θεσμικό πλαίσιο. Κρίσιμα θέματα όπως ο τρόπος απόδοσης θέσεων στους πωλητές των λαϊκών αγορών, οι αγορές «χωρίς μεσάζοντες», η χωρική ισχύς ορισμένων κατηγοριών υπαιθρίου εμπορίου και αρκετά ακόμη, παραμένουν αδιευκρίνιστα. Συνέπεια των παραπάνω είναι να εμφανίζονται φαινόμενα «νόμιμης» αυθαιρεσίας, αλλά και φαινόμενα επιβολής δυσανάλογων κυρώσεων
  3. Η ανυπαρξία ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος, μιας ενιαίας και αξιόπιστης βάσης δεδομένων όπου θα καταχωρούνται όλοι οι πωλητές, τα είδη των αδειών ανά νομό και τα πωλούμενα είδη, οι λαϊκές αγορές και ο αριθμός των θέσεων σε αυτές, οι παραβάσεις, οι διοικητικές κυρώσεις που έχουν επιβληθεί και πολλά ακόμη στοιχεία.

Η βασική επιδίωξη του νομοσχεδίου είναι η απλοποίηση και ο εξορθολογισμός των διαδικασιών έκδοσης και ανανέωσης αδειών. Ενισχύεται η ισονομία και ξεκαθαρίζονται  ζητήματα της αρμοδιότητας των οργάνων της διοίκησης στην ρύθμιση, την εποπτεία και οπωσδήποτε  τον έλεγχο του υπαίθριου εμπορίου.

Δίνουμε στον παραγωγό την δυνατότητα να δραστηριοποιείται σε οργανωμένη αγορά υπαίθριου εμπορίου είτε ατομικά είτε συμμετέχοντας σε συνεργατικά σχήματα.

Διασφαλίζουμε την διαφάνεια και την αντικειμενικότητα στη χορήγηση θέσεων των πωλητών,  με χρήση κοινωνικών κριτηρίων αλλά και επαγγελματικής συνέπειας.

Καθιερώνουμε συλλογικά όργανα και διαδικασίες διαβούλευσης, συμμετοχικής δράσης και ευθύνης.

Καταγράφουμε αναλυτικά όλες τις μορφές υπαίθριου εμπορίου και απλοποιούμε τις διαδικασίες αδειοδότησης και ανανέωσης. Ενοποιούμε τις προϋποθέσεις χορήγησης και ανανέωσης άδειας, είτε πρόκειται για υπαίθριο εμπόριο, πλανόδιο ή στάσιμο και τα δικαιολογητικά που πιστοποιούν την ιδιότητα, ειδικά των παραγωγών. Σε ό,τι αφορά τις επαγγελματικές άδειες, διατηρούμε και ενισχύουμε τον κοινωνικό χαρακτήρα τους, συνδυάζοντας την βασική προϋπόθεση της ανεργίας και με εισοδηματικά κριτήρια. Μειώνοντας τα δικαιολογητικά για την χορήγηση και την ανανέωση των αδειών, μειώνεται και το διοικητικό βάρος των υπηρεσιών.

Θεσπίζουμε ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής και διασταύρωσης των ελέγχων. Καταγράφουμε όλες τις μορφές άσκησης υπαίθριου εμπορίου και των απασχολούμενων σε αυτό, σε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα για την καλύτερη εποπτεία, την διασταύρωση στοιχείων και ελέγχων και  την καταχώρηση κυρώσεων που επιβάλλονται.

Διευρύνουμε τις εναλλακτικές λύσεις των παραγωγών για διάθεση των προϊόντων τους, δίνοντας τους τη δυνατότητα να εκδώσουν άδεια υπαίθριου εμπορίου  αυτοτελώς, εκτός λαϊκών αγορών.

Θεσμοθετούμε τις Αγορές Καταναλωτών, στις οποίες συμμετέχουν αποκλειστικά αγρότες ή Συνεταιρισμοί, τις αγορές “χωρίς μεσάζοντες” δηλαδή, αναγνωρίζοντας και νομικά αυτό το σπουδαίο κοινωνικά αλληλέγγυο κίνημα

Διασφαλίζουμε την βιωσιμότητα των επαγγελματιών, με την πριμοδότηση στην απόδοση θέσης στις λαϊκές αγορές, του επαγγελματία πωλητή που προσέρχεται σε αγορές λιγότερες από έξι μέρες την εβδομάδα.

Διασφαλίζουμε την νομιμότητα σε όλες τις μορφές και κατηγορίες υπαίθριου εμπορίου και ταυτόχρονα καθιερώνουμε το βιβλίο διακινούμενων ποσοτήτων, ξεκαθαρίζοντας έτσι το τοπίο από τις κάθε είδους “λαθροχειρίες” και παρατυπίες στη διακίνηση οπωροκηπευτικών.

Θεσπίζουμε σύστημα μοριοδότησης, με κριτήρια που συνδυάζουν κοινωνικά χαρακτηριστικά, όπως η οικογενειακή κατάσταση, ο αριθμός των τέκνων αλλά και έλλειψη παραβατικότητας.

Εξορθολογίζουμε τα ποσά των προστίμων και παράλληλα διευρύνουμε τα είδη κυρώσεων οι οποίες θα καταγράφονται σε μητρώο των κυρώσεων.

Εμπεδώνουμε τη δημοκρατική και διαφανή λειτουργία των λαϊκών αγορών με τον μηχανισμό διαβούλευσης και συνδιαχείρισης στα θέματα των λαϊκών αγορών από τη διοίκηση και τους παραγωγικούς φορείς. Αποκεντρώνουμε σε επίπεδο Περιφέρειας τις επιτροπές, ενισχύοντας έτσι την σωστή εποπτεία αλλά και την συμμετοχική δράση όλων των εμπλεκομένων.

Το σχέδιο νόμου «Άσκηση Υπαίθριων Εμπορικών Δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» αποτυπώνεται σαν μια εξαιρετική και εύστοχη νομοθετική πρωτοβουλία, βάζοντας επιτέλους τάξη στην ασυδοσία και επιτυγχάνοντας τη δημιουργική και δίκαιη ρύθμιση  θεμάτων κοινωνικών και επαγγελματικών ομάδων που είναι και πολυάριθμες αλλά έχουν και αλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα.

 

Σχόλια απενεργοποιημένα.

Powered by themekiller.com