Ο Νίκος Παπαδόπουλος για το επίδομα ανεργίας και την περιστασιακή εργασία

0

Ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Λάρισας κ. Νίκος Παπαδόπουλος σε δήλωση του σχετικά με την το επίδομα ανεργίας και την περιστασιακή εργασία δηλώνει τα εξής:

«Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), που πραγματοποίησαν έως και εβδομήντα (70) ημερομίσθια ανά δωδεκάμηνο, μπορούν με αίτησή τους προς τον ΟΑΕΔ να βεβαιώνουν συνεχή χρόνο ανεργίας, από τον οποίο αφαιρούνται οι ημέρες περιστασιακής απασχόλησης.

Ως περιστασιακή απασχόληση ορίζεται η πραγματοποίηση κατά μέγιστο όριο 70 ημερομισθίων ανά δωδεκάμηνο.

Με το νέο νοµικό καθεστώς (άρθρο 92 του νόµου 4461/2017 για την «περιστασιακή εργασία των εγγεγραµµένων ανέργων») διασφαλίζεται η συνέχιση της επιδότησης ανεργίας, µετά την ολοκλήρωση της σποραδικής απασχόλησης ,για όσο διάστηµα αποµένει και έως την ολοκλήρωση του εγκριθέντος χρόνου επιδοτούμενης ανεργίας κανένα δικαίωµα στην επιδότηση ανεργίας δεν χάνεται για τον άνεργο που απασχολείται περιστασιακά. Η επιδότηση αναστέλλεται και µε νέα αίτηση του δικαιούχου επανέρχεται µε την ολοκλήρωση της περιστασιακής του απασχόλησης.

Ως εκ τούτου λοιπόν, δίνεται άμεσα λύση στο μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει με την περιστασιακή απασχόληση ανέργων, η οποία μέχρι τώρα μπορούσε να προκαλέσει απώλεια του χρόνου ανεργίας και του επιδόματος.

Σε ό,τι αφορά τους µη επιδοτούµενους ανέργους, µε την ίδια διάταξη (άρθρο 92 του ν.4461/2017) δίνεται για πρώτη φορά η δυνατότητα σε περίπου 1.000.000 εγγεγραμμένους ανέργους, εκ των οποίων 550.000 είναι μακροχρόνια άνεργοι, να διατηρήσουν τον προηγούμενο σωρευμένο χρόνο ανεργίας και ως εκ τούτου την ιδιότητα του μακροχρόνια ανέργου, εφόσον απασχοληθούν µε περιστασιακή εργασία µέχρι και 70 ηµεροµισθίων ανά δωδεκάµηνο.

Τέλος, διατηρούν κανονικότατα το δικαίωµα στις παροχές των µακροχρονίως ανέργων (επίδοµα, µοριοδότηση, διευκολύνσεις κλπ.).

Το νέο αυτό νομοθετικό καθεστώς δίνει την δυνατότητα στις επιχειρήσεις να απασχολήσουν εποχιακά εργαζόμενους χωρίς αυτοί να χάνουν τον χρόνο ανεργίας τους.»

Please follow and like us:
13

Comments are closed.

Powered by themekiller.com